Tobis resultater i dynamisk kart

Publisert: av Camilla Klævold

DTU Aqua har lagt resultatene fra danskenes skrapetokt på tobis inn i et dynamisk havkart for å effektivisere fiskeriet

I slutten av februar skrev Sildelaget om resultatet fra danskenes skrapetokt på tobis - kvotene finner du her:

Nå melder Fiskeritidende.dk at resultatet har blitt lagt inn i et dynamisk havkart som en del av GUDP-VIND prosjektet. Prosjektet har pågått i et par år og vært nøye planlagt mellom forskere og fiskere.

Formålet med prosjektet har vært å utvikle et elektronisk verktøy, et dynamisk havkart, som kan lede fiskerne i riktig retning og effektivisere fiskeriet.

I tillegg til fiskeridata finner man også informasjon om vær, strømninger og havbiologi.

Ved å plotte inn ulike data, håper man at fiskerne kan planlegge et mer målrettet fiskeri som gagner både miljø og økonomi.


GUDP-VIND programmet kan lastes ned her:

Se Fiskeritidende for mer informasjon om prosjektet:

Siste nytt