Tobis-sesongen 2018

Publisert: av Roar Bjånesøy

13 Juni leverte Vikingbank sesongens siste tobisfangst der litt gikk til frysing i Skude og litt til mel/olje på Karmsund

Totalen for 2018 sesongen kom på like under 70 000 tonn som var årets kvote. Den ble etter tobistoktet ikke satt opp denne sesongen etter råd fra Havforskningen.

Årets sesong strakte seg fra 22 april til 13 Juni, myke likt fjoråret, men fangsttakten i år var mye tregere og tobisen mye magrere både i begynnelsen og utover sesongen, noe som også toktet viste.

I 2017 begynte fisket i uke 17 med over 5 200 tonn, der fettprosenten fra prøvene viste 3,9% og den økte til 7,3 i uke 20 da vi hadde 10 700 tonn levert. I 2018 hadde vi 3 400 tonn første uken med fettprosent på bare 1,8 og som da hadde økt til 5,8 i uke 20 med 19 166 tonn levert. 

Sesongen i år hadde lite kapasitet problemer og det var ikke behov for regulering av omsetningen med ventedøgn slik som ifjor. Sesongen i fjor var også preget av en stor dansk kvote, mens tall fra Danmark indikerer at de har levert knappe 180 000 tonn i Danmark.

Prisen som har vært betalt ved levering i Norge og i utlandet i år har vært ganske lik, mens den ifjor var 1 øre lavere ved levering i utlandet. Av utenlandske kjøpere er det bare FF Skagen som har kjøpt tobis i år ( og i fjor) i denne perioden.  Omsetningsstatistikken til Sildelaget viser at snittprisen i år for 69 552 tonn var NOK 2,26 mens den i 2017 var NOK 1,64 for 132 068 tonn omsatt gjennom Sildelaget

Tall viser også at det har vært fakturert vel 14 millioner i auksjonstillegg på tobis i år, mens det i fjor bare var 1,7 millioner i tillegg. Nesten hele kvantumet i år fikk auksjonstilegg mot bare 70 000 av de 120 000 tonnene fisket ifjor. Tobisen har i år som i tidligere år, hovedsaklig vært omsatt til fabrikker på Karmøy og i Egersund.

Som nevnt tidligere så skrev Havforskningen i sin rapport at årest tobistokt har avdekket at tobisen er uvanlig tynn og skral. Den dårlige tilveksten kan skyldes en sen og kald vår og at fisken har fått altfor lite å ete

 I fjor var det «all time high» med eittårig tobis.

– Vi har hatt dette toktet sidan 2005, og hadde aldri sett så mange eittåringar som i 2017, seier bestandsansvarleg, forskar Espen Johnsen. – Så i år forventa vi å sjå mange toåringar.

Mange toåringar var det, men forskarane var svært overraska over kor små og magre dei var.

– Individa hadde vakse veldig lite sidan i fjor.

På førehand rekna forskarane med at tobisen ville ha vakse seg om lag 50 prosent større enn i fjor. Men dei hadde lagt på seg under 10 prosent.

Se hele saken med rapport om tobistoktet her: 

Siste nytt