Toktfangstene på makrell betydelig ned

Publisert: av Roar Bjånesøy

Makrell-økosystemtoktet er nå avsluttet. Hovedinntrykket er betydelig lavere makrellfangster under årets tokt sammenlignet med fjorårets.

Dette melder toktleder Leif Nøttestad fra Havforskningen.

Det ble fanget betydelig lavere makrellfangster under årets makrell-økosystemtokt med «Eros» og «Vendla» sammenlignet med fjorårets tokt. Totalt utførte de to norske fartøyene 145 standardiserte 30-min trålhal med om lag 5 knop tauefart i de øverste vannmassene (0 til 35 meter) etter makrell. 

 

Ingenting tyder på at makrellen har vandret inn og beitet i Barentshavet i år, skriver toktleder Leif Nøttestad

Tyngdepunktet av makrellen i år ble funnet lenger sør i Norskehavet og yngre makrell i Nordsjøen. Utbredelsen av makrellen i nordlige farvann var faktisk større i år, men fangstene var betydelig lavere innenfor det kartlagte utbredelsesområdet sammenlignet med i fjor. 
Vi klarte heller ikke i år å etablere null-linjen for makrell i de nordvestligste havområdene, melder Havforskningen.

Dette skyldes delvis forsinkelser knyttet til dårlig vær. I tillegg brukte vi ekstra uforutsett tid til akustisk kartlegging og stasjonsarbeid for å dekke opp for manglede kartlegging av et nytt utenlandsk forskningsfartøy. Det er ingenting som tyder på at makrellen har vandret inn og beitet i Barentshavet i år.

Les resten av sluttrapporten fra toktet fra Havforskningen, inkludert observasjoner av kolmule og NVG-sild her:

https://www.hi.no/hi/nyheter/2021/august/betydelig-lavere-makrellfangster7

 

 

 

 

Siste nytt