Ungdommer kurser mot fiskerinæringa

Publisert: av Camilla Klævold

For ti år siden måtte en gjerne finne mannskap i utlandet, i dag står ungdom i kø for å komme inn på fiske- og fangstutdanninger

Det er NRK som omtaler saken. De har vært  i kontakt med elver ved Måløy VGS som ser fram til å bli ferdig med både skole og læretid.

– Dette er ein draumejobb. Vi får vere ute, om ein likar å vere aktiv er det kjekt å vere på fiskebåt, seier elev Jakob Gangeskar til NRK.

I tillegg gjer inntektene at reiarlaga bygger nye og store båtar. Fiskarane har eigne lugarar, treningsrom, fleire båtar har kino om bord.

– Det er gode båtar, og mykje gode pengar, smiler Robert Sætren.

Generalsekretær i Norges Fiskarlag Otto Gregussen bekrefter de gode tidene i næringen.

– Det er gode moglegheiter for inntekter, seier Gregussen.

For ti år sidan kunne mangel på arbeidskraft vere eit problem. Norsk ungdom ville jobbe offshore på supplyfartøy, medan fiskerinæringa måtte finne mannskap i utlandet.

Søkjartala til fiske- og fangstutdanningane i Vestland har kraftig vekst, og det er ventelister for å kome inn.

Otto Gregussen seier dei merkar pågangen til utdanninga langs heile norskekysten. Det er rift om å få jobb, men det er også bruk for folk.

– Fiskeria har utvikla seg til ei suksesshistorie. Torskebestanden er til dømes den best forvalta i verda, det får vi til saman med russarane. Neste år aukar kvoten med 20 prosent, seier Gregussen.


Les hele saken her:

Siste nytt