Utsatt kvoteråd for 2022 på nordsjøsild

Publisert: av Roar Bjånesøy

ICES sitt kvoteråd for nordsjøsild for 2022, som skulle vore publisert 28. mai, kjem i staden i september

Dette skriver Havforskningen.

Under arbeidet med bestandsvurderinga oppdaga ekspertgruppa (HAWG) eit problem, som medfører at ICES må utsetja rådet på nordsjøsild til 30. september 2021.

I løpet av sommaren vil det bli gjennomført ein inter-benchmark på bestanden. I denne prosessen vil ein bruka nye, oppdaterte estimat av naturleg dødelegheit.

Dette inneber at referansepunkt må sjekkast og kanskje reviderast.

Les meir om rådgivingsprosessen: 

 Siste nytt