Utseilingsfrist for kyst i loddefiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet har fastsatt siste utseilingsfrist i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet til tirsdag 6. mars kl. 24.00.

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN


SISTE FRIST FOR UTSEILING I KYSTGRUPPENS FISKE ETTER LODDE I BARENTSHAVET I 2018


Fiskeridirektoratet har fastsatt siste utseilingsfrist i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet til tirsdag 6. mars kl. 24.00.


Utseilingen skal meldes til Norges Sildesalgslag innen fristen.

 

 

FISKERIDIREKTØREN
Svar/henv:
Inger-Anne Arvesen 46802857

Siste nytt