Utvidelse av aktsomhetsområde på Bergensbanken

Publisert: av Roar Bjånesøy

Dette er en ny melding til fiskefartøy som driver fiske med småmasket trål etter Nordsjøsild i området Bergensbanken

På bakgrunn av kontroller de siste døgn, i et område på Bergenbanken, som viser høy andel bifangst av hvitfisk i fiske etter Nordsjøsild har KV Bergen etablert et aktsomhetsområde for fiske med småmasket trål (flytetrål).

Aktsomhetsområdet som er opprettes utvides fra 27.06.2023 kl 00:00 UTC.

Utvidet området er avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner.

  1. 6004.0N-00203.0E
  2. 5940.0N-00207.0E
  3. 5936.0N-00248.0E
  4. 6004.0N-00240.0E

Og tilbake til posisjon 1Fartøy som har til hensikt å fiske i nevnte område må kontakte Kystvakten før fisket tar til.

Området vil ha virkning fra og med 27.06.23 kl. 00:00 UTC til og med 02.07.23 kl. 24:00 UTC.

Spørsmål vedrørende aktsomhetsområdet kan rettes til Kystvakten.

KV Bergen er ansvarlig for området. 

Siste nytt