Utvidelse av områder for tobisfiske

Publisert: av Line Dale Nilsson

Fiskeridirektoratet har besluttet å utvide området der tobisfiske er tillatt i 2022.

Området er nord for nåværende forvaltningsområder 3c og 3b, øst for en linje trukket fra N 57.27; Ø 005.50 og rett nord til N 57.40; Ø 005.50 og sør for en linje trukke derfra rett øst til grensen mot Danmark. Fiske etter tobis i dette området er tillatt fra og med 17. juni til og med 23. juni.

Henv. Andreas Haugstvedt tel. 40070506

Snorri Palmason tel. 46804072

Siste nytt