Utvider utvalget satt til å gi råd om økt bearbeiding av fisk i Norge

Publisert: av Roar Bjånesøy

Avtroppende generalsekretær i Fiskarlaget, Otto Gregussen, er tatt med i regjeringens nye utvalg som skal ha fokus på å øke bearbeidingen av sjømatprodukter her i landet

Dette melder Nærings- og fiskeridepartementet  i en pressemelding:

Tirsdag utvidet fiskeriminster utvalget med å utnevne Gregussen som medlem.

Forrige tirsdag kom meldingen om at Regjeringen har satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge også bearbeides i Norge.

Utvalget hadde verken representanter fra fiskerne eller omsetningsleddet.

Kjell Ingebrigtsen i FIskarlaget gikk derfor ut og sa at han fant det både underlig og sterkt beklagelig at fiskeri- og sjømatministeren satte ned et utvalg som skal gi råd om hvordan vi kan få enda flere helårlige arbeidsplasser, uten at verken fiskerne eller omsetningsleddet er representert, melder Fiskarlaget

– Jeg har lyttet til innspill som er kommet i forhold til sammensetningen og dermed besluttet at utvalget utvides med Otto Gregussen som er avtroppende generalsekretær i Norges Fiskarlag, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, skriver Fiskarlaget.

-Jeg vil gi statsråden honnør for at han var lyttende i denne saken og ser frem til at vi kan være med på å gi gode innspill i en viktig prosess for å skape økt verdi og fremtidig vekst i norsk sjømatnæring, sier Kjell Ingebrigtsen, ifølge Fiskarlaget.

Utvalget vil nå bestå av følgende personer og de skal gi sine anbefalinger innen 1. november 2021.


  • Kathrine Tveiterås, dekan ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT – Norges arktiske universitet (Tromsø)(Leder)
  • Inger Marie Sperre, Brødrene Sperre (Ålesund)
  • Ørjan Nergaard, tidligere Båtsfjordbruket og styreleder i COD Cluster (Båtsfjord)
  • Sigvald Rist, Lofotprodukter AS (Vestvågøy)
  • Magnar Pedersen, Nofima (Tromsø)
  • Nina Jensen, REV Ocean (Oslo)
  • Janita Arhaug, prosjektleder fiskeri NCE Blue Legasea, tidligere fisker (Ålesund)
  • Otto Gregussen, avtroppende generalsekretær i Norges Fiskarlag (oppdatert 15.06)

 

Siste nytt