Værvindu gav 24 000 tonn kolmule

Publisert: av Roar Bjånesøy

Noen dager etter helgen med bedre vær på kolmulefeltene gav like under 24 000 tonn i 14 fangster. Nå er vinden tilbake

-Etter en fin fangstdag tirsdag med like under 15 000 tonn i journalen, er nå nordøst vinden tilbake på feltet og flåten bakker på. Faktisk opplevde båtene snøbyger vest i internasjonalt farvann, noe som er høyst uvanlig. Også de på vei til lands sliter med kuling midt i mot, sier salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Fisket har i hovedsak foregått i internasjonalt farvann rundt 53 grader nord og da altså utenfor 200 mils-grensa fra land.

-De fleste fangstene er levert i Norge, mens noe er gått til Danmark, sier Garvik og legger til at prisnivået er godt og betydelig høyere enn i fjor på samme tid. 

For kolmule er det nå totalt fisket i overkant av 55 000 tonn av en totalkvote på 420 100 tonn.

Loddeflåten i gang igjen

Loddeflåten gikk ut på havet igjen torsdag etter et døgn med dårlig vær.

- Vi håper nå på en del innmeldinger utover torsdagen, så langt denne uken er det innmeldt 17 000 tonn  sier Garvik.

Fisket har i år foregått lang vest med hoveddelen av fangstene fra Fugløybanken utenfor Torsvåg.

- -Samfengt størrelsene ligger fra 45 til 50 stk per kilo og dette er litt knapt for de best betalende markedene, sier Garvik.

Så langt denne uke har knappe 6 000 tonn gått til mel/olje og med den relativt små størrelsen på lodda så ligger prisen til konsum marginalt over minsteprisen på kr 2,50. Mel/olje fangstene har gått til fabrikker så langt sør som til Egersund.

-Rognmodningen er og kommet relativt langt for å være så tidlig, vi har sett 20% på det meste, sier Garvik og mener at farten på modningen kan gjøre det mulig å presse rogn innen kort tid.

Så langt er det fisket knappe 39 000 tonn lodde i Barentshavet og da nærmer vi oss 1/3 av totalkvoten på 122 500 tonn.

-Med flåten nå i arbeid igjen blir det spennende å følge kvaliteten på lodda fremover, avslutter Garvik 

Siste nytt