Valg på utsendinger - mannskap

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det skal i år avholdes valg på nye utsendinger til Norges Sildesalgslags årsmøter for perioden 2019-2021. Nå må mannskap på ringnot- og trål nominere sine kandidater

Årsmøtet er Sildelagets høyeste styrende organ.

Mannskapene på trål- og ringnotfartøy skal velge sine egne utsendinger til årsmøtet.  

Dette gjøres ved at mannskapet nominerer en kandidat om bord fra hvert fartøy som skal stille til valg på vegne av fartøyet og øvrige mannskaper i sitt distrikt.  

Navnet på den mannskapet nominerer skal fylles i et skjema. Selve valget vil bli gjennomført senere og vil foregå elektronisk etter nærmere bestemte regler. Alle mannskaper vil få en SMS om hvordan de skal gjennomføre valget på www.sildelaget.no. 

Her er linken til siden der en nominerer mannskap,  ( du finner og direkte link ved å klikke på Nomineringsknappen på Sildelagets hjemmeside - se bilde under) 

Nomineringen må gjennomføres og registreres innen 31. oktober 2018. 

Vær med og bidra til et godt årsmøte i Norges Sildesalgslag !

 

Valg på andre utsendinger vil komme fortløpende. Informasjon vil bli tilsendt og lagt ut her på Sildelagets hjemmeside. 

 

 

Siste nytt