Valutaeffekt gir økt eksportverdi

Publisert: av Camilla Klævold

Norge eksporterte sjømat for 12,9 milliarder kroner i april, men det er den svake norske kronen som drar verdien oppover

- For sjømatnasjonen Norge er det positivt at verdien av eksportproduktene fortsetter å øke, men veksten i april skyldes utelukkende en valutaeffekt. Målt i euro falt eksportverdien over 5 prosent og i dollar 3,7 prosent. Det er den svake norske kronen som drar verdien oppover, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Laveste eksportvolum siden 2007
I april ble det eksportert 160 000 tonn sjømat fra Norge. Dette er det laveste eksportvolumet i en april måned siden 2007. Da ble det eksportert 125 000 tonn.

- Den nedadgående trenden med volumfall fortsatte også i april. Det gjaldt blant annet ørret, kolmule og flere hvitfiskarter, mens volumet for laks står på stedet hvil sammenlignet med samme måned i fjor, forklarer Christian Chramer.


Verdivekst til USA og Kina
Danmark, USA og Kina var de tre markedene som hadde størst verdivekst i april.

- Felles for dem er at det er laks som driver opp verdien. Mens Danmark er et stort foredlings- og transittmarked, er det konsumet som gir vekst i USA og Kina. Til USA ser vi at norsk laks får god drahjelp av redusert tilførsel fra andre produsentland. I Kina øker konsumet sterkt etter gjenåpningen av samfunnet, noe som norsk laks nyter godt av, sier Chramer.


Havbruk utgjør 78 prosent av eksportverdien
I april utgjorde eksporten fra havbrukssektoren, slik som laks og ørret, 78 prosent av den totale verdien. Kun en gang tidligere har denne andelen vært høyere. Det var i august 2016.


Norsk sjømateksport til 110 land
- De største markedene for norsk sjømateksport i april var Danmark, Polen og USA
- Danmark hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 414 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
- Eksportvolumet til Danmark endte på 18 383 tonn, noe som er 49 prosent lavere enn samme måned i fjor
- Det ble eksportert sjømat til totalt 110 land i april. Dette er like mange som samme måned i fjor


Alt om eksporten her:

Siste nytt