Vant frem i lagmannsretten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet vant på alle punkter i lagmannsrett i saken mot Pelagia om salglagets rett til å regulere førstehåndomsetningen innenfor Fiskesalgslagsloven

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet har fått medhold i saken mot Pelagia som ble behandlet i lagmannsretten 26.-29. januar 2021. Saken gjaldt blant annet spørsmålet om hvor langt salgslagenes reguleringskompetanse rekker, og dommen er prinsipielt viktig for reguleringen av førstehåndsomsetningen, skriver departementet om saken.

 

Les mer om selve saken som omhandler en levering av tobis fra et utenlandskfartøy og som var oppe i Oslo Tingrett her før den ble anket videre til lagmannsretten:

- Dommen er prinsipielt viktig, og slår fast hvilket handlingsrom salgslagene har til å regulere førstehåndsomsetningen av villfisk i Norge. Lagmannsrettens dom er helt i tråd med Statens syn, og bekrefter at fiskesalgslagsloven ikke åpner for forskjellsbehandling av norske og utenlandske fiskere, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

 

Departementet har omtalt saken i en egen pressemelding her:

-Dommen i lagmannsretten var som forventet, men vi er lettet og glad over resultatet, spesielt fordi den viser at Sildelaget har opptrådt klart innenfor fiskesalgslagsloven, sier Paul Oma, administrerende direktør i Sildelaget.

-Det er en klar og tydelig dom og den er viktig for norske fiskere, ikke minst pelagiske fisker. Den viser at Sildelagets fiskestopp på tobis i 2017 var gyldig, at en omsetningsstopp også gjelder for utenlandske landinger og at inndragningsvedtaket for ulovlig omsatt fangst var gyldig, sier Oma. Han mener også at dommen stadfester Sildelagets fullmakter innenfor loven og sikrer fiskerne en reell minsteprisbeskyttelse når det trenges,

Oma håper nå å legge denne saken bak seg og videreutvikle det gode samarbeidet Sildelaget har med Pelagia og alle de andre kjøperne i den daglige driften.

 

-I 2020 omsatte Sildelaget 1,6 millioner tonn fisk til over 10 milliarder kroner. Her gjør både kjøpere og fiskere en kjempejobb og vi bidrar alle med en enorm verdiskapning i Norge, både med omsetning av direkte fiskefangster og de store økonomiske ringvirkningene fiskerinæringen genererer, avslutter Oma

 

Se hele dommen her: 

Siste nytt