Vedtok nytt Nord Fiskarlag

Publisert: av Camilla Klævold

Årsmøtet i Fiskarlaget Nord har vedtatt å gå for en sammenslåing med Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge

Dette skriver Fiskarlaget. Vedtaket er gjort under forutsetning av at også Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge forplikter seg til tilsvarende avtale under sine årsmøter senere i høst.

Samarbeid i nord
Vedtaket i Fiskarlaget Nord er knyttet til avklaringer om et fremtidig samarbeid mellom de tre regionlagene fra Trøndelag og nordover.

I vedtaket er det pekt på avklaringer om representasjon og styresammensetning – og vegen videre for organisering av driften.

Et eget punkt tar også for seg formalitetene som legges til grunn for etableringen av det nye laget ved at det legges til grunn å opprette et interimsstyre som vil bestå av ledere og nestledere av dagens lag.

Interimsstyret skal fungere fra vedtak om sammenslåing på de ordinære årsmøtene og fram til stiftelsesmøtet for nytt lag, heter det i vedtaket du i sin helhet kan lese nedenfor.

Moment til Landsmøtet 2023
I tillegg til avtalen som tiltres har også årsmøtet i Fiskarlaget Nord gjentatt anmodningen fra forrige årsmøte om at Norges Fiskarlag fram mot neste Landsmøte i 2023 følger opp flere momenter for å sikre et velfungerende og balansert Fiskarlag.

Videre prosess
Prosessen som torsdag starter med årsmøtet i Fiskarlaget Nord skal nå behandles i sju nye medlemsledd den neste drøye måneden.

Oppdraget om en forenklet organisasjonsmodell ble gitt fra Landsmøtet i 2021.

Organisasjonens øverste ledd la opp et arbeid og oppdrag med i alt fem sentrale momenter:

• Ny organisasjonsstruktur

• Nye vedtekter

• Organisasjonstilhørighet

• Finansieringsmodell

• Lokallagenes rolle


Landsstyret oppnevnte en arbeidsgruppe for å vurdere disse spørsmålene nærmere. Arbeidsgruppen har levert et arbeidsdokument til Landsstyret for videre oppfølging fram mot Landsmøtet 2023.

Når det gjelder spørsmålet om lokallagenes rolle, som var tema i debatten under årsmøtet i Fiskarlaget Nord, så vil dette arbeidet starte opp tidlig i 2023.


Mer informasjon og vedtak på Fiskarlaget sin side:

Siste nytt