Verdiøkning for sild

Publisert: av Anette Uddén

23 314 tonn sild til en verdi av 430 millioner kroner ble eksportert av Norge i oktober. 

Det  har vært et godt fiske med NVG-sild siden sesongen startet tidlig i oktober, noe som har ført til en positiv utvikling for eksporten av sild.
Verdien har faktisk økt med hele 22 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. De største markedene for sild var Polen, Litauen og Tyskland. 

Når det kommer til volum, så har dette falt med 20 prosent på grunn av en dreining fra hel fryst sild til filet.
Likevel, så er det en stor etterspørsel etter filet i landene nevnt over, som gjør at
eksporterten av filet har hatt en økning på 27 prosent i oktober, sammenlignet med fjorårets tall. 

Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, sier at "lavere sildekvoter i år sammenlignet med fjoråret, og enda lavere kvote på NVG-sild til neste år, bidrar sammen med en svak krone til et høyt nivå på eksportsprisene". 

 

 

 

Siste nytt