Video: Årets loddefiske på Island

Publisert: av Camilla Klævold

Etter to sesonger uten loddefiske på Island ble det i år endelig åpnet for fiske der. Salgsdirektør Knut Torgnes oppsummerer sesongen

Etter to sesonger uten loddefiske på Island ble det i år endelig åpnet for fiske der.

Kvoten for den norske flåten ble på 41 808 tonn etter at den ble oppjustert fra 33 388 tonn. 

Fisket ble åpnet 28 januar og vi fikk første fangst fra Vendla 2 februar og siste fangst fra Norderveg den 19 februar, tre dager før sluttdatoen for norske fartøy som var den 22.

Totalverdien i førstehånd  på hele loddekvoten ble på nesten 608 millioner og med en snittpris på over 14 kr så er det trygt å anslå at denne fisken har vært etterspurt. Alt lodden ble omsatt til konsum.

Som sagt har det ikke vært fisket lodde på Island siden 2018.  i 2017 fisket norske fartøyer 59 300 lodde på Island, der 53 000 tonn gikk tilkonsumanvendelse. Da lå snittprisen på nesten kr 5,95 for lodde til konsum og kr 2,38 for mel/olje.

I 2018 fisket norske fartøy 74 000 tonn lodde på Island, men det året gikk hele  65 000 til mel- og olje anvendelse med snittpris på kr 2,53 og da kr 2,92 for de 8 500 tonnene til konsum. I 2018 var det og et loddefiske på 127 000 tonn i Barensthavet men ingenting fra Barenstshavet i 2017 da prisene altså var mye høyere for Islandslodda

Siste nytt