Videreføring av mel og olje priser på nordsjøsild

Publisert: av Roar Bjånesøy

Suspenderingen av den ordinære minsteprismodellen for nordsjøsild til mel/olje (og makrell) vil også gjelde i uke 23

Den ordinære minsteprisfastsettelsen for nordsjøsild ble suspendert fom 10.05.23.  Dette med bakgrunn i ekstraordinært lave fettverdier på nordsjøsilda.  De siste registreringene fra siste uke viser fortsatt lave fettverdier. 

Med grunnlag i dette vil den ordinære minsteprisfastsettelsen etter all sannsynlighet først bli gjenopptatt mandag 12.06.23.  Dette vil også bli å gjelde for makrell til mel og olje.

Siste nytt