Viktig informasjon til tobisflåten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget vil gjøre flåten som skal fiske tobis oppmerksom på følgende forhold:

1: Dagens siste auksjon for mel & olje starter klokken 21:30 hver kveld  så innmeldinger må inn før det. Auksjonstidene finner du her

 

2: Rundskriv 36/20 omhandler Utbudsområder for fangster til mel- og oljeanvendelse. Rundskrivet, som ble gjort gjeldende 01.01.21, sier at fangster inntil 150 tonn kan gå direkte til fabrikk uten auksjon, mens fangster fra 150-750 tonn må ha minst to konkurrerende norske havner i utbudsområdet.  For tobisfangster over 750 tonn så er minimumsområdet for utbud Egersund-Moltu/Harøysund 

( I fjor var grensen for å gå direkte til fabrikk uten auksjon på 300 tonn) 

 

J-68-2021 om forskriften på tobisfiske 2021 finner du her

Siste nytt