Viktig informasjon vedrørende lodde

Publisert: av Camilla Klævold

I rundskriv 03/21 finner du relevant informasjon rundt omsetning av lodde til konsum i 2021, blant annet prøvetaking

Ved Island, Grønland og Jan Mayen har norske fiskere (ringnotfartøy) pr 1. februar 2021 foreløpig til disposisjon 33.388 tonn lodde for sesongen 2020/2021.  Hele den norske kvoten kan fiskes i islandsk økonomisk sone (IØS) og norske fartøyer kan fiske i IØS frem til og med 22. februar.  Inntil 30 norske fartøyer kan fiske samtidig i IØS vinterstid. Fartøyene er pr 01.02 begrenset av en kvoteenhet på 0,79 for fiske i området. Totalkvoten er foreløpig satt til 61.000 tonn.

Vi ber om at både fiskerne og kjøperne leser grundig igjennom rundskrivet slik at de er godt kjent med kjørereglene som gjelder i 2021-sesongen. Der finner du også informasjon om prøvetaking.

Vi vil også oppfordre fiskere så langt som mulig om å inkludere norske kjøpere i utbudsrådet for å sikre størst mulig konkurranse om de norske loddefangstene. 

Rundskriv 03/21 her:


Tur/Tørnliste på utseiling finner dere på Ekstranett under "Min Økonomi - statistikk - tur/tørn". Vi gjør oppmerksom på at tallene til venstre i tabellen ikke stemmer, og at du må telle manuelt nedover listen.

- Utseiling: betyr at fartøyet har passert grensen og er i aktivt fiskeri

- Avgang: betyr at fartøyet har gått fra Norge

Det er tidspunkt for grensepassering som er gjeldende for når du slipper inn ikke avgangstid fra Norge.

Det er også tillatt å gå inn i islandsk sone uten tørn, MEN ikke i fiskeri. Fartøyet må da befinne seg minimum 15 nm fra aktivit fiskeri. 


Island krever helseerklæring: Islandsk kystvakt krever at norske fiskefartøy sender inn en helseerklæring til kystvakta sitt operasjonssenter før en går inn i islandsk økonomisk sone.

Kystvakta opplyser at dette er for å hindre smittespredning og at erklæringa kan sendest inn samtidig som fiskefartøyet melder seg klar til fiske. Norske fiskefartøy må også melde seg før de går til land med fangst.

Captain's decleration finner du her:

Dokument til kystvakt nederst i saken.Lykke til med årets loddefiske!

Siste nytt