Vil du fiske etter makrellstørje?

Publisert: av Camilla Klævold

På grunn av kvoteøkning åpner det seg for at flere får fiske etter størja i år, i tillegg blir det mulighet for sportsfiskere å fange, merke og slippe ut igjen

-Vi åpner nå for at hele at hele åtte båter kan delta i makrellstørjefisket i 2019. Det gir god verdiskapning og er veldig gode nyheter for et fiske som historisk har vært stort i Norge, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Når fartøyene har meldt seg på, blir det gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne. Kvota for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020 etter at bestanden har tatt seg godt opp de siste årene.

Sportsfiske
I 2019 åpnes det for et begrenset sportsfiske, der man får merke og slippe ut fisken, såkalt "tag and release". Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av.

-Ved å åpne for at sportsfiskere kan fange, merke og slippe ut igjen, får vi verdifull kunnskap om makrellstørjen i norske farvann, sier fiskeriministeren.

Det åpnes for at inntil fire fiskelag kan få tillatelse til å drive "tag and release". Det er satt av ett tonn til dette i 2019. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning.

Bifangst
Departementet har også besluttet at det nå er lov å fiske makrellstørje som bifangst i fisket etter andre arter. Dette har det tidligere år ikke vært åpning for etter det internasjonale regelverket som Norge er pliktig å følge. Det betyr at makrellstørje som fiskes som bifangst kan omsettes lovlig. Dette gir større lønnsomhet og bedre verdiskapning.

Påmelding
Fartøy og sports- og rekreasjonsfiskelag som ønsker å delta i fisket i 2019 må sende påmelding til Fiskeridirektoratet. Fristen er 20. mars for fiskefartøy og 1. april for sports- og rekreasjonsfiskelag.

Skjema for påmelding finner du her:

Direktoratets forskrift om regulering av fiske etter makrellstørje finner du her:

Siste nytt