Vil du jobbe med oss?

Publisert: av Camilla Klævold

Vi søker ny salgskonsulent til salgsdesken

For stillingen kreves:

-      Utdannelse/erfaring innen fiskeri- eller annen maritim virksomhet.
-      Kunnskap om og kjennskap til pelagiske fiskerier og fiskerinæringen generelt.
-      God IT-kompetanse på brukernivå.
-      Gode kommunikasjonsevner og evne til problemløsing.
-      Språkkunnskaper for muntlig og skriftlig kommunikasjon på engelsk og norsk.
-      Nøyaktighet.
-      Evne til å tåle stor variasjon i arbeidsmengde i takt med fiskerienes sesonger


Viktigste oppgaver:

-      Betjene "salgsbordet".
-      Registrere innmeldinger av fangster fra norske og utenlandske fartøy.
-      Auksjonere fangster og registrere salg.
-      Utstede landingsdokumentasjon når dette kreves.
-      Kontakt med fiskere og kjøpere mht pågående fiskerier, salg og landinger.
-      Se til at lagets forretningsregler og myndighetenes fiskerireguleringer overholdes.
-      Oppfølging av garantier i forbindelse med salg.
-      Kvalitetssikring av arbeidsoppgaver og egen produksjon.Se finn.no annonse her:

Siste nytt