Vil etablere brukeforum

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ønsker etablering av et brukerforum knyttet til innføring av elektronisk rapportering og sporing i den minste flåten

Dette skriver Fiskarlaget som har hatt møte med ministeren om saken.

Norges Fiskarlag har over tid påpekt behov for tilpasninger i myndighetenes ambisjonsnivå knyttet til innføring av elektronisk rapportering og sporing av også den minste delen av flåten. Bakgrunnen for vårt initiativ er at departementet har bestemt at også flåten under 15 meter skal omfattes av samme rapporterings- og sporingskrav (ERS/VMS) som flåten over 15 meter, skriver Fiskarlaget.

Fra Fiskarlagets side viste vi i møtet til våre gjentatte krav om justeringer av myndighetenes ambisjonsnivå og vår anbefaling om at det må være tilstrekkelig at flåten under 15 meter sender en landingsmelding, heller enn at de må gjennomføre det samme antallet innrapporteringer som den større flåten.

Fiskarlaget har påpekt mange forskjeller mellom den mindra kystflåten og havgående fartøyer når det gjelder både operasjonelle og kostnadsmessige forhold. Statsråden påpeker at det er satt en kuts i saken ,en at han er opptatt av god dialog og pragmatiske løsninger omkring dette.

Les hele saken hos Fiskarlaget her: 

Siste nytt