Vil ha mer hvalfangst

Publisert: av Camilla Klævold

Borten Moe provoserer enkelte med utsagnet, men Fiskeriminister Nesvik støtter Sp-politikeren

Sp-nestlederen Ola Borten Moe sier til VG at vi må høste mer av havets ressurser og at det ikke burde være forskjell på hvaljakt og eksempelvis elgjakt.

- Vi kan og må høste mer fra havene, men selvfølgelig på et forsvarlig vis.

Han trekker frem at bestanden er så høy at vi konkurrerer om fiskeressursene som kunne vært brukt til menneskeføde. Vi høster for eksempel 2,5 millioner tonn, mens sjøpattedyrene tar 9 millioner tonn.

– Hval og sel representerer både en viktig ressurs i seg selv, og de utgjør en betydelig konkurrent i det samme matfatet som vi ønsker en større del av. Ved å fangste mer hval og sel, bidrar det både til at mennesker kan få mer tilgang til fisk og ikke minst til kjøttet som selve fangsten på hval og sel utgjør.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier til VG at han er enig med Borten Moes vurderinger om at sel- og hvalgangst er bærekraftig og nyttig - og en legitim matressurs.

- Utfordringen er å få flere til å se sin nytte i å drive mer fangst. Som Borten Moe nok også vet godt skyldes mye at tilgangen til markedene er svært snever. Og la det ikke være tvil om at jeg vil legge til rette for at fangsten av sjøpattedyr forblir liv laga, sier fiskeriministeren til VG.

Dyrebeskyttelsen NOAH lover derimot kamp mot økt hval- og selfangst.

Siste nytt