Vil hente mer tapte fiskeredskaper

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet vil kjøre flere tokt til havs og langs kysten for å få opp tapte fiskeredskaper.

Dette melder direktoratet.

Fiskeridirektoratet styrker innsatsen for å få opp tapte fiskeredskaper og planlegger nå ordinært tokt på åpent hav i høst og to tokt etter tapte fiskeredskaper i Oslofjorden og på Sørlandet i sommer.

Spøkelsesfiske fra tapte og gjenstående fiskeredskaper er svært uheldig og er en trussel mot fisk, skalldyr, sjøfugl og sjøpattedyr. I tillegg bidrar tapte fiskeredskaper til betydelig marin forsøpling.   

Arbeid med å utvikle smartere og nedbrytbare løsninger pågår både i både privat og offentlig regi, men det vil ta tid før slik løsninger vil medføre redusert behov for opprensking. Arbeidet med opprensking blir i hovedsak delt i to; opprensking av tapte fiskeredskaper i yrkesfiske på kysten og til havs, og i fritidsfiske tettere på kysten.

– Yrkesfiskere er pålagt å melde fra om tapte fiskeredskaper og det meste av etterlatte redskaper vi henter opp fra sjøen er meldt inn. I fritidsfiske vil vi gå på spesifikke lokale områder langs kysten basert på innmeldte tap i «Fritidsfiskeappen» og tips, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet, som er toktansvarlig for opprenskingsoppdrag til havs.

Opprensking på fiskefeltene på kysten og ute på åpent hav vil bli gjennomført med et innleid fiskefartøy eller annet fartøy som oppfyller fastsatte spesifikasjoner. Oppdraget er omfattende og er lagt ut for innhenting av anbud.

– Et slikt tokt vil typisk starte i første del av august og vare mot slutten av september. Erfaringsmessig vil det være størst behov for opprensking på strekningen fra Stad til Kirkenes, men spesifikk prioritering av områder vil bli foretatt senere, sier Langedal.

Les mer om dette og om opprydding i Oslofjorden og langs sørlandskysten her

Siste nytt