Vil kutte mer enn det som kommer inn til pelagisk markedsføring

Publisert: av Camilla Klævold

En rapport laget for regjeringen foreslår å kutte 25,5 millioner av Sjømatrådets midler til pelagisk markedsføring og 276 millioner av Sjømatrådets totale budsjett

- I så fall tar de bort mer enn Norges sjømatråd får til pelagisk fisk, sier toppsjef Renate Larsen til Fiskeribladet.

Rapporten som er laget på oppdrag fra Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet, er utarbeidet av rådgivningsselskapene PwC og Oslo Economics.

Mangelfull rapport
I 2017 brukte Sjømatrådet 35 millioner til markedsføring av pelagisk fisk, og rapporten tilsier at dette beløpet bør kuttes med 25,5 millioner kroner på aktivitetsnivå. I tillegg mener de at bistanden kan kuttes med ytterlige 6,3 millioner som i dag brukes til markedsanalyser og statistikk knyttet til pelagisk fisk.
 
Det som ikke kommer fram i rapporten er at Sjømatrådet i 2017 fikk inn 24,1 millioner fra avgiften på eksport av pelagisk fisk.

Uenig i redusering
Rapporten viser til den sterke veksten i eksport for norsk sjømat som igjen har gitt Sjømatrådet et stort økonomisk handlingrom. På bakgrunn av dette ble eksportavgiften på laks og pelagisk fisk redusert fra 0,6 prosent til 0,3 prosent. For øvrige arter ble avgiften opprettholdt på 0,75.

Sjømatrådet har siden den tid brukt bokførte penger for å markedsføre pelagisk fisk. Fra 35 millioner i 2017 til 30 millioner i 2018. I 2019 står det 10 millioner kroner igjen, og budsjettmessig har pelagisk markedsføring blitt redusert med 75% på to år.

På bakgrunn av dette valgte Sildelaget selv å gå inn med 9 millioner kroner til markedsføring av pelagiske arter for minske den kraftige nedgangen i Sjømatrådets budsjett og for ikke å miste posisjon i viktige pelagiske markeder.

- Vi i Sildelaget er overbevist om at felles felles markedsføring av pelagisk fisk vil øke verdiskapningen i pelagisk sektor, sier Paul Oma adm.dir. i Norges Sildesalgslag.

Sildelaget jobber hardt for å få økt finanisering av pelagisk markedsføring gjennom Sjømatrådet.


Fiskeribladets sak om rapporten kan leses av abonnementer her:Siste nytt