Vil leie fartøy

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie to fartøy til to forskjellige tokt med mål om å reduserer marin forsøpling.

Fiskeridirektoratet ønsker å leie fartøy med tilpasset utrustning samt god lagerkapasitet.

Det første oppdraget (25 – 40 døgn) er planlagt å starte ca uke 21 med operasjonsområde i Smutthullet og eventuelt den østlige delen Svalbardsonen.

Opprensking 2017, linevase. Foto: © Fiskeridirektoratet

 

Det andre oppdraget (30 – 40 døgn) er planlagt startet ca uke 33 med operasjonsområde på fiskefeltene langs norskekysten

For fullstendig utlysning, henvises det til www.doffin.no. Doffin referanse: 2018-142831.

Etter registrering får du tilgang til relevante dokumenter for å kunne utforme tilbud etter vår anvisning.

Tilbud som ikke er besvart etter oppdragsgivers anvisning kan bli avvist.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål relatert til dokumenter og anbudsprosess rettes til Simon Westhof.

Eventuelle spørsmål til toktene og gjennomføring rettes til Gjermund Langedal.

Tilbudsfrist

Mandag 2. april 2018 

Siste nytt