Vil leie fiskefartøy til overvåkning av fiskefelt

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet ved Sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt i Norges økonomiske sone og Barentshavet

Leie av fiskefartøy 2018

Fiskeridirektoratet ved Sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt.

Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.

Fartøytypene Fiskeridirektoratet ønsker å leie er:

For fullstendig utlysning og ytterlige informasjon, se www.doffin.no

Tilbud for seinot og snurrevad må være Fiskeridirektoratet i hende senest den 12.mars 2018 kl. 12.00. For reketrål er fristen 26.mars kl. 10.00.

Siste nytt