Vil leie havgående fartøy til opprenskingstokt

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet ønsker å leie ett fartøy til opprensking av tapte fiskeriredskaper

Områdene som skal dekkes er fiskefeltene fra Sør-Norge til Barentshavet. Tilbud må være direktoratet i hende senest kl.12.00, den 22. april 2021.

Les mer om fullstendig utlysning og deltagelse i konkurransen om å leie bort fartøy(Doffin.no):

Arbeidet pågår døgnkontinuerlig på angitte stasjoner. Tentativ oppstart medio august og avslutning rundt månedsskifte september/ oktober.

Under toktet i 2020 ble det tatt opp ca. 100 tonn med ulike fiskeredskaper, hvor det fokuseres sterkt på å fjerne redskaper som bidrar til spøkelsesfiske.

Les mer om toktet i 2020 her.

Siste nytt