Vil øke salget av fisk til Sør-Korea

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømateksporten fra Norge til Sør-Korea har økt med over 11% så langt i år. Fiskeriminister Nesvik tror på enda mer

Sør-Korea har på kort tid blitt et svært viktig sjømatmarked for norsk makrell, laks og kongekrabbe. Bare i 2018 eksporterte Norge sjømat til Sør-Korea for 2,7 milliarder kroner – en vekst på hele 15 prosent fra 2017. Så langt i år er verdien opp ytterligere 11 prosent.

-Jeg har vært i Sør-Korea for å gjøre norsk sjømat mer synlig og sterkere posisjonert. Selv om eksporten har økt betydelig de siste årene, utgjør norsk sjømat bare 1,4 prosent av det totale markedet. Det sier en del om potensialet, sier Nesvik.


Møtte hav- og fiskeriminister Moon
Veksten i sjømateksporten kommer blant annet av nedtrapping i tollsatser, som følge av frihandelsavtalen mellom Sør-Korea og EFTA fra 2006.

– Dette er et utrolig spennende marked. Koreanerne er opptatt av kvalitet og de spiser mer sjømat enn noe annet sted i verden – nesten 59 kilo per person i året, sier Nesvik.

Under møtet med Sør-Koreas hav- og fiskeriminister Moon Seoung-hyeok, understreket Nesvik betydningen av å oppdatere handelsavtalen. I tillegg ble Sør-Korea invitert med på erklæringen om fiskerikriminalitet.
– Det var et godt møte, og vi er begge opptatt av å fortsette det gode samarbeidet, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Maritimt samarbeid og bærekraftig bruk av havet var også på agendaen. Moon vil delta på Our Ocean-konferansen i neste uke.


Roser næringen
En rekke norske sjømatbedrifter har også tatt turen til Seoul, blant annet for å delta på et seminar i regi av Norges sjømatråd.

– Dette et viktig vekstmarked for norsk sjømat, og det gleder meg å møte norske aktører som våger å satse. Disse er helt avgjørende for at vi kan lykkes, sier Nesvik.


Fakta om sjømateksporten til Korea:
Sør-Korea er Norges nest største marked for sjømat i Asia. Siden 2010 har eksportvolumet mer enn doblet seg, og eksportverdien er fem ganger så høy som den var i 2010. Det er særlig eksporten av laks som har økt i perioden. De andre store artene som eksporteres er makrell og kongekrabbe.

Sør-Korea er nå Norges nest største vekstmarked for laks i Asia, i både volum og verdi. I fjor ble det eksportert 25 000 tonn laks til en verdi av 1,9 milliarder kroner.

Norge er den største eksportøren av makrell, som er nasjonalfisken i Sør-Korea. I fjor gikk det 27 000 tonn til en verdi av 424 millioner kroner til landet.

Sør-Korea er det største markedet for levende norsk kongekrabbe. I 2018 ble det eksportert nærmere 900 tonn kongekrabbe til en verdi av 224 millioner kroner

 

Siste nytt