Viste frem fiskerinæringens betydning

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskarlaget, i samarbeid med Norsk Villfisk, satte fokus på ringvirkniger fra næringen da de samlet seg i Florø på onsdag

Dette skriver Fiskarlaget på sine sider.

- Vi fikk vist frem fiskerinæringas betydning på kysten, og fikk svært god respons fra de rundt 30 i salen, sier daglig leder Henriette Skaar i Sogn og Fjordane Fiskarlag.

-Norges Fiskarlag har innsett at vi må være mer frampå og vise frem næringen vår. Vi har derfor satt oss som mål å holde seminarer rundt om i landet der vi retter oss mot forvaltningen og politikerne og får synliggjort enda bedre hvem vi er, hvordan vi fungerer og hva vi bidrar med i lokalsamfunnet, sier Henriette Skaar.

I Florø deltok representanter for Vestland fylke, Havnevesenet og flere lokalpolitikere og ordførere, samt Frida Melvær (H), som er stortingsrepresentant fra regionen.

Ringvirkningsseminaret ble arrangert i et samarbeid mellom Norges Fiskarlag og Norsk Villfisk som er overbygning for de fem fiskesalgslagene i landet.

Henriette Skaar sier deltagerne fikk et tredelt program der både organisasjonene, de aktive fiskerne og rederne, samt bedrifter i leverandørleddet fikk presentert seg overfor deltagerne.


Fornøyde ordførere
To av Arbeiderpartiets sentrale folkevalgte (bildet over) var godt fornøyd etter seminaret.

-Dette var midt i blinken for meg, både matnyttig og en gavepakke kan du si, oppsummerte varaordfører Siri Sandvik i den nye Stad kommune.

Sandvik tilhørte gamle Eid og er i den nye kommunen plutselig blitt en stor kyst- og fiskerikommune.

-Det aller meste er nytt for min del, selv om vi har noe sjømatrelatert i min gamle kommune, påpeker hun.


Overrasket over egne tall
-Det som imponerer er også at flertallet av deltagerne er så tydelige på at de har lokalt fokus, både på ansettelser, kjøp og leveranser. Dette var en artig konkretisering i seminaret, sier Henriette Skaar.

Hun viser til at det i næringen blir sagt at mange er bevisst på å pløye tilbake i lokalsamfunnet.

-Seminaret viser med all tydelighet at dette er tilfelle, poengterer hun.

Flere uttrykte også overraskelse over hvilke tall de kommer opp med når de analyserer effekten av de handlingene de gjør me hensyn til innkjøp av varer og tjenester lokalt.


Vi tar med noen eksempler her:

- Møreforskning har analysert virksomheten til Stadyard og kommet frem til at hver av deres opp mot 40 ansatte bidrar til 5,4 nye arbeidsplasser i underleverandørsegmentet; altså mer enn 200 arbeidsplasser i andre bedrifter.
- Rederiet «Fiskebas» handlet i 2019 for 8,4 millioner utenom skatter og avgifter hos 36 selskaper i Florø.
- DnBs ringvirkningskalkulator (ekstern link) viser at Selstad bidro med 115,1 millioner i skatter og avgifter i 2018. Dette tilsvarer 24 lærerårsverk, 32 i politiet, 25 hjertetransplantasjoner og 7 kommunale krisesentre.
- Rederiet Bluefin med sju ansatte omsatte for 27 millioner i 2019 og har en bevisst policy på å levere lokalt, gjøre innkjøp lokalt og å satse på lokale ansatte.
- Tall fra SINTEF viser at hver fisker bidrar til 2,1 nye arbeidsplasser i verdikjeden. Totalt er det drøyt 11 000 fiskere i Norge og om lag 30 000 sysselsatt i fiskerinæringen.


Les hele saken hos Fiskarlaget:

Siste nytt