Volum fall, men verdivekst for sildeeksport første halvår

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte 121 000 tonn sild til en verdi av 1,9 milliarder kroner i første halvår

Dette viser eksporttall fra Sjømatrådet:    Hele oversikten over eksporttallene for første halvår 2023 og Juni 2023 finner du her: 

  • Verdien økte med 85 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor
  • Volumet falt med 16 prosent
  • Polen, Egypt og Tyskland var de største markedene for sild i første halvår

For norsk vårgytende sild (NVG) har landingene i Norge i første halvår økt med rundt 10 000 tonn, eller litt over 6 prosent. For nordsjøsild er det en klar nedgang i fangstene.

- Her har nordavind, lave sjøtemperaturer og spredte forekomster gjort fisket utfordrende. I første halvår ble det landet rundt 48 000 tonn, mot 95 000 tonn i samme periode i fjor, en nedgang på 50 prosent, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Små størrelse på nordsjøsilden og gode priser til mel og olje har også ført til at rundt 20 000 tonn har gått til produksjon av mel og olje hittil i år.

Kraftig volumfall i eksporten

- I første halvår har eksporten av fersk nordsjøsild gått ned fra 10 000 tonn til 1 700 tonn, og på fryst hel nordsjøsild fra 13 500 tonn til 7 500 tonn, sammenlignet med samme periode i fjor, forklarer Johnsen.

Prisene på fersk hel nordsjøsild har falt med omtrent 4 prosent i perioden, mens prisene på fryst hel nordsjøsild har økt kraftig, fra 11,93 kroner i første halvår i fjor til 17,57 kroner i samme periode i år. Det er en økning på 47,3 prosent.


Forsinket start på matjes-sesongen

- Dette skyldes en treg og forsinket start på matjes-sesongen, hvor tilbudet ikke henger helt med etterspørselen, sier Jan Eirik Johnsen.

Når det gjelder eksporten av NVG-sild, er det en nedgang på hel fryst sild fra 56 000 tonn i første halvår fjor til 39 400 tonn i samme periode i år.


Nedgang til de afrikanske markedene

- Det er en tydelig nedgang til de afrikanske markedene, med unntak av Egypt, som er det klart største markedet for fryst hel sild fra Norge. Dette til tross for at det er utfordringer for importører i Egypt å få tak i valuta og utfordringer med betalingsoppgjør. Dette gjør at risikoen med å handle med Egypt fortsatt regnes som høy, understreker Jan Eirik Johnsen.


Vekst for fryst filet uten skinn

For eksporten av NVG-filet er det en betydelig vekst i fryst filet uten skinn. Her ble det eksportert 28 400 tonn i første halvår i år, mot 18 800 tonn i fjor, en økning på 51 prosent.

Hovedmarkedene er Tyskland og Polen. Gjennomsnittsprisen i første halvår for fryst filet uten skinn var på 17,10 kroner, mot 15,82 kroner i fjor, en økning på 8 prosent.Sterk prisvekst i Polen og Tyskland

- Selv om en svak krone mot euro bidrar positivt, ser vi at prisene i det polske og tyske markedet ut mot konsumentene har steget så mye som henholdsvis 10 og 20 prosent i de fire første månedene av året. Dette bidrar til å bremse konsumet og kan være en utfordring for sildeeksporten på sikt, sier Johnsen.


Nedgang for silderogn

Silderogn har vært et produkt som i de siste årene har gitt gode bidrag til den pelagiske industrien, men i år har både produksjonen og eksporten hatt en betydelig nedgang.

- I markedene møter den norske silderognen store mengder islandsk lodderogn. Eksporten i første halvår i år var på 800 tonn til en verdi av 53 millioner kroner, mot 1.450 tonn og 103 millioner kroner i samme periode i fjor, sier Jan Eirik JohnsenSlik var eksporten i juni

  • Norge eksporterte 15 925 tonn sild til en verdi av 298 millioner kroner i juni
  • Verdien økte med 45 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med juni i fjor
  • Volumet falt med 17 prosent
  • Nederland, Polen og Egypt var de største markedene for sild i juniSiste nytt