Webinar om veiesystemer for fisk

Publisert: av Roar Bjånesøy

Hva er og blir  kravene til lagring og rapportering av veiedata for fisk? Fiskeridirektoratet og Justervesenet avholder webinar 12 .november 


Webinar – krav til lagring og rapportering av data fra veiesystem brukt ved landing av fisk  ( SE PÅMELDING HER) 

Fiskeridirektoratet og Justervesenet vil holde et webinar for produsenter og leverandører av veiesystemer som skal brukes ved landing av fisk.

Aktuelle deltagere vil være produsenter og leverandører av vekter, programleverandører for journal og datasystemer som brukes i fiskeindustrien, leverandører av automatisering og styringssystemer i fiskeindustrien samt utviklere og leverandører av fabrikk og produksjonssystemer til fiskeindustrien.

I webinaret vil det bli presentert forslag til nye regler for krav til lagring av veiedata og hendelser i vektsystemene som skal brukes ved landing av fisk. Kravene har utgangspunkt i kommende forslag til endinger i landingsforskriften og forslag til endringer i Justervesenets regelverk med tilhørende forskrifter.

I webinaret vil det bli gitt en presentasjon av:

Forslag til nytt regelverk
Krav til veiesystem
Lagring og rapportering av veiedata
Lagring og rapportering av hendelser i veiesystemet
Feilhåndtering
Veiledning til regelverket
Trinnvis implementering av krav
Innspill til vurdering av kostnader for utvikling og implementering av tekniske løsninger


Webinaret vil holdes: torsdag 12. november 2020 kl 10:00-12:00

Siste nytt