FØRINGSPOOL-ordningen

Flere fartøy er godkjent for å føre lås-satt fisk for andre fartøyer

Til høyre finner du en liste over alle fartøyene som er godkjent som føringfartøy og som er kategorisert etter hvilke metode de bruker for å måle kvantum.

Det er også et generelt regelverk som beskriver ordningen fra den ble startet, men her er det referert til J-meldinger som er utgått, men de nye finner en på Fiskeridirektoratets side.