FØRINGSPOOL-ordningen

Flere fartøy er godkjent for å føre lås-satt fisk for andre fartøyer

Til høyre finner du et generelt regelverk som beskriver ordningen fra den ble startet, men her er det referert til J-meldinger som er utgått, men de nye finner en på Fiskeridirektoratets side. Listen over fartøy som inngår i føringspool ordningen finner du på Sildelagets ekstranett eventuelt ta kontakt poå Salgsavdelingen på Sildelaget.