Regelverk om loddefiske ved Island 2017 / 2018

Publisert: av Roar Bjånesøy

Her finner du lisenser og regelverk vedrørende norske fartøys fiske etter lodde i Islands økonomiske sone sesongen 2017/2018. 

Fra Fiskeridirektoratet:

Vedlagt ligger lisenser og regelverk vedrørende norske fartøys fiske etter lodde i Islands økonomiske sone sesongen 2017/2018.

Som kjent oversetter ikke Island forskrifter som gjelder utenlandske fartøy til engelsk. Fiskeridirektoratet har dessverre ikke den kompetansen som er nødvendig for å kunne oversette islandsk regelverk. For øvrig er det slik at heller ikke norske myndigheter oversetter forskrifter som gjelder utenlandske fartøy til engelsk.

Når det gjelder regelverket vedrørende elektronisk rapportering (Regulering nr. 1170/2013) så ble denne oversatt til norsk av den norske ambassaden i Reykjavik i 2014. Denne ligger vedlagt. Det er imidlertid kommet en endring i denne forskriften (Regulering nr. 1032/2017), denne er ikke oversatt.
Reguleringen vedr. kontrollpunkt (Regulering nr. 1133) ble også oversatt til norsk av den norske ambassaden i Reykjavik i 2014. Denne reguleringen er uforandret og ligger vedlagt. Til orientering vil en oversettelse til norsk alltid være en uoffisiell versjon, og at det juridisk er den islandske som er gjeldende.

Det bes om at fartøyene nøye setter seg inn i vedlagt regelverk.

Forøvrig er det tillatt med 30 fartøy i Islands økonomiske sone samtidig.

Vi ber om at Fiskebåt og Pelagisk forening distribuerer dette videre til sine medlemsfartøy.


Mvh
Inger-Anne Arvesen
_______________________________
Inger-Anne Arvesen
Seniorrådgiver/Senior Adviser
Ressursavdelingen/Resource Management Departement
Fiskeridirektoratet/Directorate of Fisheries
Box 2009 - Nordnes N-5817 Bergen
Tlf: +47 46 80 28 57
email: [email protected]

 

Siste nytt