Samarbeid

Norges Sildesalgslag er et eneste salgslaget innen pelagisk fisk. Vi har utstrakt samarbeid med resten av næringen på mange områder

Norges Sildesalgslag og vår virksomhet griper inn i mange andre aktiviteter innen fiskerinæringen og Sildelaget samarbeider med mange andre organisasjoner, myndigheter og andre aktører i næringen.

Samarbeidsrådet, der alle salgslagene samt Fiskarlaget og Fiskebåt er med, møtes jevnlig for å behandle spørsmål og problemstillinger som næringen får fra utsiden. I Sjømatalliansen , der også Sjømat Norge og Sjømatrådet er med, samarbeider man om handelspolitikk og markedsadgang, noe som hele næringen er totalt avhengig av for å kunne sende norske sjømat ut i verden.

Sildelaget samarbeider også med Departementet, Direktoratet, Havforskningen, Nifes og mange organisasjoner.