Samarbeid

Norges Sildesalgslag er et eneste salgslaget innen pelagisk fisk. Vi har utstrakt samarbeid med resten av næringen på mange områder

Norges Sildesalgslag organiserer all omsetning av pelagisk fisk i Norge og vår virksomhet griper inn i mange andre aktiviteter innen fiskerinæringen.

Norsk Villfisk, der alle salgslagene er med og der også Fiskerlaget ofte er med, møtes jevnlig for å behandle spørsmål og problemstillinger som næringen får fra utsiden . Der diskuteres også saker som angår alle salgslagene. 

Sildelaget samarbeider tett med Nærings- og fiskeridepartemntet, FIskeridirektoratet Havforskningen, Sjømatrådet, faglagene, kjøperorganisasjonenen og mange andre  organisasjoner i næringen.