Elektronisk signatur

Norges Sildesalgslag jobber for at du skal få raskt oppgjør.  Du hjelper både oss og kjøperne dine ved å signere elektronisk.  E-signatur er raskt og enkelt å opprette.  Ta konktat med oss dersom du trenger mer informasjon eller hjelp til å komme i gang.  Vi hjelper deg gjerne.  

De aller fleste av våre sluttsedler blir signert elektronisk.  Men det gjenstår en andel som fortsatt signerer på gamlemåten, - med kulepenn.
Ved å signere elektronisk utelukkes risikoen for forsinket oppgjør som følge av forsinket innsending av originalsedler,  sen postgang etc.   Elektronisk signatur gir en sikker og god dokumentflyt, som igjen kan gi bedre oversikt for den enkelte fisker.
 
Elektronisk signatur er rast og enkelt å opprette!

Brukerveiledning for Elektronisk Signatur finner du her :

Informasjon om innlogging til ekstranett!

Instruksjonsvideo og informasjon om innlogging til ekstranett finner du her: