Årsmeldinger

Årsrapporten 2017 viser at fiskerinæringen alltid har vært og vil alltid vært en stor del av havrommet

Myndighetene skal satse stort på "Havrommet" i fremtiden og der skal nasjonen hente mye verdier.

Norge har et havområdet som er seks ganger større enn landarealet vårt og globalt kommer bare 2% av verdens matproduksjon fra havet. Derfor sier myndighetene at det norske Havrommet er veldig verdifullt og det skal satset mye på utvikling på mange områder.

Norsk fiskefartøy har vært ute i havrommet i ualminnelige tider, både kystnært og i senere tid, lenger ute i havet. Vi høster av bærekraftige ressurser som år etter år gir millioner av måltider ute i verden

Norske pelgiske fiskere vil fortsette å høste av havet og bringe disse evigvarende matressursene ut til verdens befolkning. 10 millioner måltider om dagen gjør en stor forskjell.

Det er fakta og det er ansvarsfullt bruk av havrommet          

(Klikk her eller link til høyre for å se Årsrapport 2017)
 
( For Bilag til Årsrapport 2017, klikk her )