Årsmeldinger

Årsmeldingen 2018 tar for seg viktigheten med å være medlem i Sildelaget. Er du medlem, er du med på å påvirke fremtiden til fiskeriyrket

Sildelaget er fiskernes eget salslag, derfor er det viktig at fiskerne deltar.

Sildelaget har mange oppgaver i dagens fiskerinæring. Hoveddelen er å omsette pelagisk fisk og ivareta en god markedsplass for både norske og utenlandske fiskere og kjøpere.

Som ein fiskerieid organisasjon som opererer innenfor Fiskasalgslagsloven så er det viktig at fiskerne selv er med på å bestemme hvordan jobben skal gjøres. Vårt årsmøte, tillitsmannsapparat, utvalg og styre er plasser er fiskerne har sin naturlige plass og der de kan bidra med sin kompetanse.

Det er ikke påkrevd å være medlem i Sildelaget selv om man omsetter fisken sin der, men er du medlem kan du altså være med å påvirke regleverket og din egen fremtid

Bli med på Sildelaget

(Klikk her eller link til høyre for å se Årsrapport 2018)

Les bilaget for årsmeldingen 2018 her: