Årsmeldinger

Årsrapporten 2015 ser på det store matfatet som havet er

De pelagiske fiskesortene, med makrell og sild i hovedsetet, spiller en stor rolle som en viktig matressurs for mange mennesker rundt om i verden. Også det som går til mel og olje blir i andre omgang brukt til for til oppdrettsindustrien, til tranpiller og mange andre varer.

Norsk fiskeri er avhengig av gode, åpne markeder med god flyt av varer. Handelsavtaler mellom andre land og regioner der Norge ikke er med kan på sikt skade norsk eksport dersom ikke norske myndigheter jobber hardt for å sikre norsk markedsadgang.  

Norske pelgiske fiskere vil fortsette å høste av havet og bringe disse evigvarende matressursene ut til verdens befolkning. 10 millioner måltider om dagen gjør en stor forskjell.

Det er fakta og det er fremtidsrettet.            

(Klikk her eller link til høyre for å se Årsrapport 2015)
 
( For Bilag til Årsrapport 2015, klikk her )