Årsmeldinger

Årsrapporten 2016 ser inn i fremtiden når Sildelaget fyller 90 år

"Rot jer sammen!" Dette var slagordet som samlet de første sildefiskerne på Sunnmøre i 1927, og som organiserte det som ble hetende Storsildelaget for førstehåndsomsetning nord for Stad.

Dette var forløperen til Norges Sildesalgslag som dermed fyller 90 år i 2017. Siden 1989 da Noregs Sildesalgslag, Norges Makrellag og Feitsildfiskernes salgslag slo seg sammen, har Sildelaget rådet grunnen alene i Norge når det gjelder førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. Gjennom Sildelaget har fiskerne og kjøperne etablert en moderne markedsplass for omsetning av pelagisk fisk som er åpen 365 dager i året. 

Norske pelgiske fiskere vil fortsette å høste av havet og bringe disse evigvarende matressursene ut til verdens befolkning. 10 millioner måltider om dagen gjør en stor forskjell.

Det er fakta og det er fremtidsrettet.            

(Klikk her eller link til høyre for å se Årsrapport 2016)
 
( For Bilag til Årsrapport 2016, klikk her )