Årsmøtet

Årsmøtets utsendinger velges blant aktive fiskere i de ulike flåtegrupper. Årsmøtet er satt sammen forholdsmessig etter antall medlemsfartøy i de ulike flåtegrupper, fartøyenes geografiske tilhørighet, eiere/mannskap, og består av 60 utsendinger. 

Årsmøtet bestemmer blant annet lagets vedtekter, velger styret og kontrollkomité.

I tillegg fastsetter Årsmøtet lagsavgiften.

Ordinære møter holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Protokoller fra tidligere avholdte årsmøter kan lastes ned fra dokumentlisten på denne siden.

I 2019 avholdes årsmøtet 23. - 24. mai på Scandic Havet Bodø.
 
Listen under viser årsmøtets utsendinger i perioden fra 2016 - 2018:  

Ringnot

Finnmark

Utsending

Jørn-Oddvar Majala

Vara 1

Kurt Bjarne Nilsen

Vara 2

Stein Lyder

Troms

 

Utsending

Geir Lundberg

Vara 1

Sigbjørn Espenes

Vara 2

Linda Manin

Nordland

 

Utsending

Birger Dahl jr.

Vara 1

Birger H. Dahl

Vara 2

Øystein O  Hanssen

Utsending

Ivar Andreassen

Vara 1

Marius Ytterstad

Vara 2

Svein Vollen

Utsending

Lisbet Kristine Hansen

Vara 1

Egil Sørheim

Vara 2

Geir Ove Aaker

Mannskap Nord

Utsending

Kurt Andre Eide

Vara 1

Knut Harald Lilleberg

Vara 2

Ola Andreas Dahle

Utsending

Ole K. Hermansen

Vara 1

Håkon Wahl

Vara 2

Vegar Eirik Myrstad

Utsending

Per Arne Vean

Vara 1

Morten Holst

Vara 2

Einar Åkerøy

Nord- og Sør-Trøndelag

Utsending

Kjartan Ervik

 

Vara 1

Eirik Ulsund

 

Vara 2

Petter Hepsø

 

Møre og Romsdal

 

Utsending

Gunnar Longva

 

Vara 1

Janne Grethe Strand Aasnes

 

Vara 2

Lise Strand

 

Utsending

Jan Andre Stølen

 

Vara 1

Karle Jostein Holm

 

Vara 2

Ken Arve Hole

 

Utsending

Knut Arne Vik

 

Vara 1

Knut Roe Nygård

 

Vara 2

Atle Remøy

 

Utsending

Petter Geir Smådal

 

Vara 1

Andreas Leine

 

Vara 2

Frank Rogne

 

Utsending

Rita Sævik

 

Vara 1

Bjørn Sævik

 

Vara 2

Terje Teige

 

Sogn og Fjordane

 

Utsending

Jan Torvanger

 

Vara 1

Agnar Lyng

 

Vara 2

Geir Magne Madsen

 

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane - mannskap

Utsending

Arne Ringstad

 

Vara 1

Even Voldsund

 

Vara 2

Anders Remøy

 

Utsending

Arve Myklebust

 

Vara 1

Harald Muren

 

Vara 2

Sigurd Turøy

 

Utsending

Eivind Mikal Sævik

 

Vara 1

Geir Slatlem

 

Vara 2

Tore Johnsen Thu

 

Hordaland

   

Utsending

Arne Birkeland

 

Vara 1

Ole Inge Møgster

 

Vara 2

Asle Halstensen

 

Utsending

Christian Halstensen

 

Vara 1

Inge Møgster

 

Vara 2

Knut Inge Østervold

 

Utsending

Lars Johan Melingen

 

Vara 1

Trond Østervold

 

Vara 2

Malene Skår

 

Utsending

Lars Magne Eidesvik

 

Vara 1

Kristian Sandtorv

 

Vara 2

Alvin Gullaksen

 

Utsending

Ola Olsen

 

Vara 1

Hans Reidar Njåstad

 

Vara 2

Alf Ove Østervold

 

Utsending

Per William Lie

 

Vara 1

Astrid  Dale

 

Vara 2

Jonn Garvik

 

Hordaland, Rogaland mannskap

Utsending

Ingmar Taranger

 

Vara 1

Nils Heine Bussesund

 

Vara 2

Nils Arve Torsvik

 

Utsending

Ole Anker Hevrøy

 

Vara 1

Sverre Rabben

 

Vara 2

Paul-Kristian Haldorsen

 

Utsending

Thomas Hjønnevåg

 

Vara 1

Bjørn Erling Lie

 

Vara 2

Martin Algrøy

 

Utsending

Tor Håkon Vaage

 

Vara 1

Svein Ove Haugland

 

Vara 2

Roger Vik

 

Rogaland

   

Utsending

Torbjørn Vea

 

Vara 1

Kåre Vea

 

Vara 2

June Roaldsen

 

Kyst Region Nord-Norge

Utsending

Edvin Einebærholm

 

Vara 1

Stig Atle Sivertsen

 

Vara 2

Halvar Bendiksen

 

Utsending

Einar Helge Meløysund

 

Vara 1

Kjell Klausen

 

Vara 2

Tor A. Pleym

 

Utsending

Håkon Gullvik

 

Vara 1

Åge Grønås

 

Vara 2

Arnt-Harald Wang

 

Utsending

Jan Petter Børresen

 

Vara 1

Per Roger Vikten

 

Vara 2

Egil Andreas Buschmann

 

Utsending

Kjell Bjørnar Bakken

 

Vara 1

Tom Grande

 

Vara 2

Reidar Sivertsen

 

Utsending

Roger Larsen

 

Vara 1

Tommy Dammen

 

Vara 2

Pål Martin Hansen

 

Utsending

Rolf Guttorm Kristoffersen

 

Vara 1

Vidar Borgen

 

Vara 2

Trond Berntsen

 

Utsending

Sten Angelsen

 

Vara 1

Frank Harald Bensvik

 

Vara 2

Svein A. Hansen

 

Kyst region Midt-Norge

Utsending

Arnfinn Arnøy

 

Vara 1

Espen Nilsen

 

Vara 2

Stig Jansen

 

Utsending

Gunnar Stokke

 

Vara 1

Rune Saltskår

 

Vara 2

Bernt Brasø

 

Utsending

Inge Storehaug

 

Vara 1

Roar Norheim

 

Vara 2

Vidar Einebærholm

 

Utsending

Ivar Gustad

 

Vara 1

Jakob Gården

 

Vara 2

Atle Magne Nekkøy

 

Utsending

Jan Arve Heggøy

 

Vara 1

Frode Kjempenes

 

Vara 2

Terje Viken

 

Utsending

Kåre Giske

 

Vara 1

Magnar Lending

 

Vara 2

Ole Morten Fjukstad

 

Utsending

Odd Marvin  Nergård

 

Vara 1

Stener Andrè Hepsø

 

Vara 2

Odd Kristian Myhre

 

Kyst Region Sør-Norge

Utsending

Albert Ferkingstad

 

Vara 1

Dag Jone Tollevik

 

Vara 2

Alf Erik Ulland

 

Utsending

Alf Ulland

 

Vara 1

Johannes S Røttingen

 

Vara 2

Gaute Tofte

 

Utsending

Arild Sekkingstad

 

Vara 1

Einar Bøen

 

Vara 2

Gaut Harald Gautesen

 

Utsending

Geir Stuve Rommetveit

 

Vara 1

Kåre Heggebø

 

Vara 2

Geir Even Lunde

 

Utsending

Henning Olaf Iversen

 

Vara 1

Rune Waage

 

Vara 2

Leif Godtfredsen

 

Utsending

Inge Glesnes

 

Vara 1

Terje Snerthammer

 

Vara 2

Jarle Glesnes

 

Utsending

Roar Benjaminson

 

Vara 1

Jakob Magnar Jakobsen

 

Vara 2

Rune Lønøy Sangolt

 

Trål

   

Hele kysten - eiere

 

Utsending

Abraham Inge Troland

 

Vara 1

Ove Pettersen

 

Vara 2

Erlend Lønning

 

Utsending

Aleksander Vedø

 

Vara 1

Frode Kvalsvik

 

Vara 2

Svein Atle Lønning

 

Utsending

Anders Klovning

 

Vara 1

Rune Lønning

 

Vara 2

Lars Peder Lønning

 

Utsending

Bjarte Nordtun

 

Vara 1

Stig Arne Sævik

 

Vara 2

Oddvin Pettersen

 

Utsending

Helge Vikshåland

 

Vara 1

Celius Eidesvik

 

Vara 2

Svein Arne Nordtun

 

Utsending

Ståle Lønning

 

Vara 1

Finn M. Alvestad

 

Vara 2

Yngvar Salthaug

 

Mannskap

   

Utsending

Geir Kenneth Eriksen

 

Vara 1

Kjell Sivertsen

 

Vara 2

Trond Kolbjørnsen

 

Utsending

Magnar Kristoffersen

 

Vara 1

Jarle Prestbø

 

Vara 2

Steinar Langåker

 

Utsending

Mårten Eidesvik

 

Vara 1

Lars Erik Hopmark

 

Vara 2

Jan Ove Fylkesnes