Årsmøtet

Årsmøtets utsendinger velges blant aktive fiskere i de ulike flåtegrupper. Årsmøtet er satt sammen forholdsmessig etter antall medlemsfartøy i de ulike flåtegrupper, fartøyenes geografiske tilhørighet, eiere/mannskap, og består av 60 utsendinger. 

Årsmøtet bestemmer blant annet lagets vedtekter, velger styret og fastsetter lagsavgift.

Ordinære møter holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Protokoller fra tidligere avholdte årsmøter kan lastes ned fra dokumentlisten på denne siden.

 

I 2023 avholdes årsmøtet 3. - 4. mai på Hotell The Hub, Oslo

I 2024 avholdes årsmøtet 14. - 15. mai på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

I 2025 avholdes årsmøtet 6. - 7. mai på Clarion Hotel Oslo

 
Inneværende årsmøte er valgt for perioden 2019 - 2021.


RINGNOT

Finnmark eiere
Utsending Kurt Bjarne Nilsen HAMMERFEST

Troms eiere
Utsending Geir Lundberg GRATANGEN

Nordland eiere
Utsending Ivar Andreassen BODØ
Utsending Stine Ytterstad ÅLESUND

Finnmark til Nordland mannskap
Utsending Even Bowitz EVENSKJER
Utsending Hans Ole Johansen SKATVAL

Trøndelag eiere
Utsending Audhild Hepsø STEINSDALEN

Møre og Romsdal eiere
Utsending Henning Veibust ÅLESUND
Utsending Jan Andre Stølen ÅLESUND
Utsending Knut Arne Vik ØRSTA
Utsending Petter Geir Smådal LEINØY
Utsending Rita Sævik BØLANDET

Ringnot Sogn og Fjordane eiere
Utsending Siv Madsen FLORØ

Trøndelag til Sogn og Fjordane mannskap
Utsending Arne Ringstad TJØRVÅG
Utsending Arve Myklebust LEINØY
Utsending Eilert-Geir Kvalsvik NERLANDSØY
Utsending Eivind Mikal Sævik BØLANDET

Hordaland eiere
Utsending Arne Birkeland STOREBØ
Utsending Christian Halstensen BEKKJARVIK
Utsending Lars Johan Melingen TORANGSVÅG
Utsending Lars Magne Eidesvik BØMLO
Utsending Ola Olsen VESTRE VINNESVÅG
Utsending Per William Lie KOLLTVEIT
Utsending Trond Østervold TORANGSVÅG

Rogaland eiere Utsending Torbjørn Vea VEDAVÅGEN

Hordaland Rogaland mannskap
Utsending Ingmar Taranger TORANGSVÅG
Utsending Ole Anker Hevrøy BEKKJARVIK
Utsending Sverre Rabben BEKKJARVIK
Utsending Thomas Hjønnevåg STRAUME


KYST


Region Nord Norge Utsending Edvin Einebærholm HERØY
Utsending Einar Helge Meløysund ENGAVÅGEN
Utsending Håkon Gullvik SORTLAND
Utsending Jan Petter Børresen BØSTAD
Utsending Kjell Bjørnar Bakken Bodø
Utsending Rolf Guttorm Kristoffersen MYRE
Utsending Sten Angelsen LEKNES
Utsending Tommy Dammen BODØ

Region Midt Norge
Utsending Arnfinn Arnøy KOLVEREID
Utsending Espen Nilsen DYRVIK
Utsending Inge Storehaug KVAMMEN
Utsending Jan Arve Heggøy HOLMEDAL
Utsending Lars Helge Saltskår ALVERSUND
Utsending Olav Fredriksen SMØLA
Utsending Roar Norheim Bulandet

Region Sør Norge
Utsending Albert Ferkingstad STOL
Utsending Arild Sekkingstad BEKKJARVIK
Utsending Dag Jone Tollevik HAUGESUND
Utsending Geir Stuve Rommetveit SAGVÅG
Utsending Henning Olaf Iversen VESTERØY
Utsending Inge Glesnes GLESVÆR
Utsending Roar Benjaminson SVEIO


TRÅL


Hele landet - eiere
Utsending Aleksander Vedø VEAVÅGEN
Utsending Anders Klovning UTSIRA
Utsending Bjarte Nordtun BREMNES
Utsending Carl Fredrik Aamodt KRISTIANSAND
Utsending Helge Olav Vikshåland VEAVÅGEN
Utsending Ståle Lønning BØMLO

Hele landet - mannskap
Utsending Kjell Sivertsen BØMLO
Utsending Leif Magne Ytreland VEAVÅGEN
Utsending Steinar Langåker STOL