Årsrapporter

Årsrapporten 2020 tar for seg året som har gått. Den viser at pelagisk fiskeri er veldig viktig med fokus på fiskernes plass på havet

I tillegg til å vise alt fra det pelagiske fiskeriåret 2020, har rapporten fokus på fiskernes plass på havet.

"Fiskenes plass på havet

Norske fiskerier har lange tradisjoner. De er vi, og det skal vi være, skikkelig stolt over.

Men tradisjonsrikt må aldri forveksles med gammeldags. Fiskerinæringen står i dag for stor verdiskaping langs kysten og er en av Norges fremste næringer. Utviklingen i fiskeri har aldri stått stille. Fiskernes plass på havet er like viktig nå som den alltid har vært.

At lille Norge, rangert 119 i verden med under 5,5 millioner mennesker, er verdens nest største fiskeeksportør og servere hele verden 36 millioner sjømatmåltider - hver dag – vitner om en næring som har vokst på de gamle tradisjonene – og fortsetter å vokse. Dette gjør næringen til en attraktiv arbeidsplass der unge folk i enda større grad søker seg inn

For bare to år siden bikket hele sjømatnæringen, fra fiskeri og oppdrett, 107 milliarder kroner i eksportverdi, og det i tillegg til det vi spiser her hjemme og produserer til fiskemel, fiskeolje og andre høyverdiprodukter.

Der vi før bare fisket nært land i fjordene og langs kysten henter vi nå fisk fra storhavene og har utviklet både fartøy, fangstredskaper og annen teknologi til å utnytte de verdifulle fiskeressursene som finnes i norske farvann – et område som er over 6 ganger så stort som landets landareal. Det er allerede etablert at mye av fremtidens mat må komme fra havet – og her kan Norge være i ledelsen.

Så tradisjonene fra fortiden og det som skjer nå er ikke slutten på det norske fiskerieventyret - kanskje knapt nok begynnelsen - i et evighetsperspektiv.

For fiskeressursene i havet skal nemlig vare evig – men da må vi både forvalte og utnytte den rett.

Og det gjør vi. Fiskerinæringen, og folkene i den, har alltid blikket rettet fremover. Vi tar av overskuddet naturen gir og vi forvalter ressursene slik at overskuddet er der - år etter år.

Nå er det mange andre næringer som også er eller vil ut i havet. Olje, gass, vindkraft og marin gruvedrift er noen av disse. Fiskerinæringen deler gjerne havet med andre næringer som vil være der.

Men ikke på bekostning av fiskernes plass på havet. Gyteområder og viktige fiskebanker må beskyttes. Fisken i havet vårt er mat både til oss selv og hele verden og vi kan ikke leve uten mat.

Og fiskerne, vel, de skal være på plass for å hente den."

 

 

(Klikk her eller link til høyre for å se Årsrapport 2020)

Les bilaget for årsrapporten 2020 her: