Årsrapporter

Årsrapporten 2019 tar for seg året som har gått. Den viser at pelagisk fiskeri er veldig viktig

I tillegg til å vise alt fra det pelagiske fiskeriåret 2019, viser rapporten litt av årets kontroller langs vår langstrakte kyst.

Våre kontrollører kontrollerer 10% av alle landinger. I fjor utførte vi 557 landinger. I tillegg til fysiske kontroller på kaikanten, så utfører Sildelaget også elektroniske kontroller med kvoter, fangst innmeldinger og sluttsedler.

Sildelaget har mange oppgaver i dagens fiskerinæring. Hoveddelen er å omsette pelagisk fisk og ivareta en god markedsplass for både norske og utenlandske fiskere og kjøpere.

Som ein fiskerieid organisasjon som opererer innenfor Fiskasalgslagsloven så er det viktig at fiskerne selv er med på å bestemme hvordan jobben skal gjøres. Vårt årsmøte, tillitsmannsapparat, utvalg og styre er plasser er fiskerne har sin naturlige plass og der de kan bidra med sin kompetanse.

Det er ikke påkrevd å være medlem i Sildelaget selv om man omsetter fisken sin der, men er du medlem kan du altså være med å påvirke regleverket og din egen fremtid

 

(Klikk her eller link til høyre for å se Årsrapport 2019)

Les bilaget for årsrapporten 2019 her: