Årsrapporter

Årsrapporten 2022 tar for seg lagets samfunnsansvar:

 

 

Sildelagets samfunnsoppdrag, hvordan vi løser dette og hvordan vi skal løse det i tiden fremover er veldig viktig.

Sildelaget nærmer seg 100 år med stormskritt, men det er ikke en gammeldags 100 åring vi snakker om her, ikke en som har grodd fast i fortiden.

Sildelaget har i alle år vært i forkant på utviklingen av auksjoner, kontroll, avregning, IT-løsninger og mye annet. Mye er hjulpet frem av krav fra fiskere, kjøpere, myndigheter og samfunnet rundt oss, Den jobben skal vi fortsette med.

Rett nok var Sildelaget opprettet for å beskytte fiskerne i handelen med fisk når Norge var et fattig, annerledes land enn i dag. Nå, gjennom Fiskesalgslagsloven, er samfunnsoppdraget til Sildelaget å øke verdiskapningen av hele den pelagiske fiskerinæringen. Vi skal utøve våre viktige forvaltningsoppgave og vi skal sikre god ressurskontroll fra fiske til levering. Vi skal være den garantisten for en åpen og transparent markedsplass for fartøyer og kjøpere, store som små.

Dette betyr at vi må ha tillit hos alle vi samhandler med. Men den tilliten kommer ikke bare fra å gjøre det vi alltid har gjort Den tilliten kommer fra at vi hele tiden utvikler oss i takt med samfunnet rundt oss og i takt med de kravene og utviklingen som også berører industrien, myndighetene og markedene.

Les årsrapporten på linken her på siden. Der kan du se helheten i det Sildelaget gjør i næringen og for næringen i alle sine aspekter. 

 

 

Klikk her for å se Årsrapport 2022:

Mobilvisning Årsrapport 2022 her:

Les bilaget for årsrapporten 2022 her: