Årsrapporter

Årsrapporten 2021 ser på all fisken norske pelagiske fiskere og kjøpere sender ut til verden

I tillegg til å vise alt fra det pelagiske fiskeriåret 2020, har rapporten fokus på all maten som kommer fra havet

"Fisk til verden"

Norge har lange tradisjoner med å fø verden med fisk av høy kvalitet. I mange land en kan besøke ute i verden ser man plutselig en norsk fiskerett på en restaurant eller i en butikk.

Det er heller ikke mange årene siden store deler av den norske befolkningen spiste mye mer fisk selv. Vi har selvfølgelig ikke mulighet til selv å spise all fisken vår, men det bør jobbes mye mer med å få opp fiskekonsumet her til lands, også på pelagiske fiskearter som sild og makrell. Men da er det gledelig at så mange andre ute i verden setter stor pris på sjømaten vår.

120 milliarder i fiskeeksport i 2021 er ny rekord og det ser ikke ut som det vil stoppe der. Norsk fisk blir forbundet med høy kvalitet og vi betjener noen av de best betalte markedene i verden. Dette forplikter, og norske fiskere jobber hele tiden med nytt utstyr og ny teknologi for å bevare kvaliteten på fisken samt å fange den med så små klimaavtrykk som mulig.

De store norske havområdene er begunstiget med mye fisk og mange forskjellige arter. Opp gjennom årene har norske fiskere utviklet fartøy og teknologi som har gjort oss i stand til å fange de fleste artene, samtidig som vi har opparbeidet oss en forvaltningsplan som i hovedsak har vært suksessfull.

Vi kan hente verdier fra havet år etter år. Det er ikke alle artene som passer som menneskeføde direkte, i alle fall ikke alle deler av fisken. Men mel, olje og andre biprodukter av fisken har blitt verdifullt råstoff som er med på å fø laksen vi produserer, til husdyr og mange andre områder. Norge er verdens nest største fiskeeksportør.

Det er en posisjon vi ønsker å beholde. 

(Klikk her eller link til høyre for å se Årsrapport 2021)

Les bilaget for årsrapporten 2021 her: