Firmapresentasjon

Hva er Norges Sildesalgslag?

Norges Sildesalgslag er et fiskesalgslag, - en fiskereid og fiskerdrevet organisasjon (samvirke) som omsetter fisk i det som kalles førstehånd, - d.v.s. salg fra fisker til kjøper som så tar fisken videre for salg/eksport.

Fisken som omsettes gjennom Norges Sildesalgslag kalles pelagisk fisk og er fisk som «stimer» rundt i de frie hav. Pelagiske fiskeslag er sild, makrell, lodde, brisling og en del andre fiskeslag. Pelagisk fisk brukes i hovedsak til direkte mat, men for noen fiskeslag, også som råstoff til fiskemel og -olje, en innsatsfaktorer for fôr til fiskeoppdrett blant annet.

Det er flere fiskesalgslag i Norge, men Norges Sildesalgslag er det eneste landsomfattende. Slik har det vært siden 1989 da tre «pelagiske» lag slo seg sammen. Dette viste seg å være både praktisk og rasjonelt.

Røttene går tilbake til 1927 (se «Vår historie») og i dag regner vi oss for intet mindre enn verdens største markedsplass for pelagisk fisk. Årlig omsetter vi rundt 1,5 millioner tonn fisk, nok til å mette rundt 10 millioner mennesker hver eneste dag verden rundt! I tillegg bidrar vi som nevnt, til fôr for oppdrettsnæringen. Verdien til fisker, førstehåndsverdien, beløper seg årlig til mellom 7 og 8 milliarder kroner. – Alt organiseres fra vårt kontor i Bergen, der transaksjonene gjennomføres og kontrolleres av en stab på rundt 40. Ikke så mange, heller ikke folk flest i Bergen, vet hvilken milliardbedrift som befinner seg på hjørnet i forlengelsen av Bryggen, der du likevel ikke kan lukte fisk eller se en eneste krone. - Alt skjer elektronisk. 

Praktisk talt all omsetning skjer via en elektronisk auksjon der fangster legges ut for salg til potensielle kjøpere mens båten ennå er i sjøen. Fangsten meldes inn per telefon, og kjøperens pristilbud bygger på en mest mulig nøyaktig angivelse av fangsten; art, kvalitet, størrelse, mengde, hvor den er fisket og når - samt andre data som har betydning for at kjøperne skal kunne komme med et bud. Fangsten tilbys innenfor et «bud-område» til kjøpere som er rimelig nær nok til å kunne nås mens kvaliteten enda er på topp, og der det ikke blir uforholdsmessig kostbart, langt å gå for levering.

På auksjonen deltar selvfølgelig først og fremst norske båter og norske kjøpere, men også utenlandske båter kommer til Norge for å levere og selge sin fangst gjennom Norges Sildesalgslag. Tilsvarende går også norske båter til utenlandske havner som ligger rimelig nær i forhold til hvor de har fisket og uten at kvaliteten forringes. Det sier seg selv at systemet krever tillit: Fiskeauksjoner ellers i verden er oftest basert på fremvisning av fisken i kasser, slik at kjøperen kan se hva han byr på. - Men ikke hos oss.

Norges Sildesalgslag er, slik vi driver, en høyt utviklet digital bedrift. Transaksjonene er elektroniske, og mer og mer av lagets tjenester utføres digitalt, noe som både er effektivt og billig. Fisker betaler 0,65 % av fangstverdien for de tjenester laget tilbyr, noe som sannsynligvis også er verdens billigste måte å omsette fisk på i førstehånd. Som en del av tjenestene, er også informasjonsflyt tilbake til fisker om det som har betydning for hans hverdag. Dette bidrar til at fiskeren bedre ser sin rolle i den lange verdikjeden som går fra fisken tas om bord, til den havner på en middagstallerken i Europa, Asia, Afrika eller et eller annet sted på kloden der norsk, pelagisk fisk står på menyen. Norge er verdenskjent som sjømatnasjon, og er den neststørste eksportør av sjømat i verden, - eksportverdi innpå 100 mrd. kroner i 2017. Ren og sunn mat som dessuten gir lave «karbonavtrykk» i forhold til miljøet. Til dette bidrar Norges Sildesalgslag.

Utfordringen er å opprettholde Norge som en av verdens beste forvaltere av havets ressurser. At Norges Sildesalgslag også besitter en enorm database for alt som fiskes innenfor pelagisk, hjelper norske myndigheter til å holde kontroll med kvoter i en næring som skal vedvarende være både sunn og bærekraftig. Dette er en viktig del av det som kalles samfunnsansvaret. Det hjelper til at Norge fortsatt er sjømatnasjon i mange generasjoner fremover, noe som sikrer mat til en verden som trenger stadig mer mat.

Mulighetene for vekst er store: Bare 2 % av verdens mat kommer fra havet!