Hjelpefond

Norges Sildesalgslags Hjelpefond yter tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskere samt rekruttering til fiskerifaget. Både fiskere og andre foretak kan søke. Fondet er nå avviklet.

Fondet forvalter en grunnkapital gitt av Norges Sildesalgslag og bruker sine midler rettet inn både mot rekruttering og arbeid som bedrer sikkerheten for fiskerne.

Hjelpefondet ble opprettet i 1943 og dette er 70 år der støtte og tilskudd til viktig arbeid har stått sentralt.

Sikkerhet
Har du en idè eller et prosjekt som trenger finansiering eller støtte?
Fondet har bl.a. som formål å yte tilskudd til sikkerhetstiltak for fiskerne. Tiltakene det søkes om trenger ikke nødvendigvis være innen den pelagiske delen av sjømatnæringen.  Det er heller ingen forutsetning at du må være fisker for å kunne søke om tilskudd.

Rekruttering
Fondet er også særlig opptatt av rekruttering, og yter derfor også støtte og tilskudd til praktisk opplæring om bord på fartøy og arbeid som kan knyttes til rekruttering til fiskerfaget generelt.

Styret i fondet avgjør den enkelte søknad og tiltak som kan komme flere til nytte vil særlig bli prioritert. Dog vil det normalt ikke ytes tilskudd til lovpålagte sikkerhetstiltak eller skolegang/stipend.

Styret i Hjelpefondet har bestemt at fondet skal avviklast . Det blir derfor 3 utdelingar i årene framover til fondet er oppbrukt.
Søknadsfristar blir 15.april – 15.august – 15.november.

Under sist styremøte den 25. november 2019 ble de siste midlene utdelt. Det er dermed slutt på støtte til rekruttering og sikkerhet fra fondet.
 

 

Vedtektene for hjelpefondet i pdf-dokumentet i linken her: