Hjelpefond

Norges Sildesalgslags Hjelpefond er nå avviklet.

Fondet har forvaltet en grunnkapital gitt av Norges Sildesalgslag og har brukt sine midler rettet inn både mot rekruttering og arbeid som bedrer sikkerheten for fiskerne.

Hjelpefondet ble opprettet i 1943 og dette er 70 år der støtte og tilskudd til viktig arbeid har stått sentralt.


Under sist styremøte den 25. november 2019 ble de siste midlene utdelt. Det er dermed slutt på støtte til rekruttering og sikkerhet fra fondet. Fondet er avviklet.