Styret

Styret velges av Årsmøtet og styrer driften av laget. Blant annet fastsetter styret forretningsregler, omsetningsbestemmelser og oppnevner underutvalg.

Styret er ansvarlig for utvalgenes virksomhet. Styret arbeider kontinuerlig for på den beste måten å ivareta Sildelagets og medlemmenes interesser.

Styrets møteplan for 2017:

Mandag og tirsdag 13. - 14. februar, Bergen
Mandag og tirsdag 27. - 28. mars, Bergen
Styremøte før årsmøtet onsdag 3. mai, Bergen
Mandag 28. august, Amsterdam
Onsdag og torsdag 29. - 30. november, Bergen


Styret har oppnevnt et utvalg, styrets arbeidsutvalg blant sine medlemmer.

Styrets arbeidsutvalgs møteplan for 2017:

Torsdag 26. januar
Torsdag 8. mars
Torsdag 19 oktober
 
Det tas forbehold om endringer.

 

Styrets medlemmer

Garvik, Jonny
Leder
Styreleder i Norges Sildesalgslag siden mai 2014.
Johnsen, Jan Erik
Nestleder
Nestleder i Norges Sildesalgslag siden 2010.

Ringnot

Ytterstad, Marius
Styremedlem
Veibust, Henning
Styremedlem
Roaldsen, Eirin
Styremedlem
Remøy, Anders
Styremedlem (repr. mannskap)

Trål

Svanes, Kjell
Styremedlem
Nordtun, Bjarte
Styremedlem

Kyst

Trond Berntsen
Styremedlem
Hovden, Rune
Styremedlem
Gunnarsen, Jan
Styremedlem

Ansattes Representant

Lilletvedt, Nina
Styremedlem