Styret

Styret velges av Årsmøtet og styrer driften av laget. Blant annet fastsetter styret forretningsregler, omsetningsbestemmelser og oppnevner underutvalg.

Styret er ansvarlig for utvalgenes virksomhet. Styret arbeider kontinuerlig for på den beste måten å ivareta Sildelagets og medlemmenes interesser.

Styrets møteplan for 2023: 

Mandag og tirsdag 20. - 21. februar (uke 8)  

Mandag og tirsdag 27. – 28. mars (uke 13) - Styretur 

Styremøte før årsmøte i Oslo – tirsdag 2. mai (uke 18)  

Mandag 21. august (uke 34) 

Onsdag og torsdag 29. - 30. november (uke 48)  

 

Styret har oppnevnt et utvalg, styrets arbeidsutvalg blant sine medlemmer.

 

Styrets arbeidsutvalgs møteplan for 2023:  

torsdag 30. januar (uke 5)  

onsdag 8. mars (uke 10)

torsdag 19. oktober (uke 42)  

 

Det tas forbehold om endringer.

 

 

Styrets medlemmer

Styrets leder

Stenevik, Lars Ove
Leder
Telefon: 911 04 795

Styreleder i Norges Sildesalgslag siden mai 2020.

Ringnot

Lokøy, Jonny
Styremedlem
Telefon: 928 69 544

Strand, Solveig
Styremedlem
Telefon: 91305302

Ytterstad, Stine
Styremedlem
Telefon: 95762546

Nygård, Alexander
Styremedlem
Telefon: 920 88 308

Trål

Eidesvik, Celius
Styremedlem
Telefon: 90768149

Sivertsen, Kjell
Styremedlem
Telefon: 473 90 778

Kyst

Bakken, Kjell Bjørnar
Nestleder
Telefon: 977 16 012

Nestleder i Norges Sildesalgslag siden 2021.
Meløysund, Einar Helge
Styremedlem
Telefon: 976 64 063

Gustad, Ivar
Styremedlem
Telefon: 90540447

Waage, Bjørn Sørli
Styremedlem
Telefon: 909 46 807

Ansattes Representant

Eikesdal, Bente
Styremedlem ansatte
Telefon: 952 20 736

Ansattes observatør

Grande, Henning Johan
Ansattes observatør
Telefon: 908 93 952

Kontrollkomiteens leder

Alvestad, Finn M.
Kontrollkomiteens leder
Telefon: 951 91 383

Arbeidsutvalget

Lars Ove Stenevik
Styrets arbeidsutvalg
Telefon: 911 04 795

Kjell Bjørnar Bakken
Styrets arbeidsutvalg
Telefon: 977 16 012

Bente Eikesdal
Styrets arbeidsutvalg
Telefon: 952 20 736

Celius Eidesvik
Styrets arbeidsutvalg
Telefon: 90768149

Stine Ytterstad
Styrets arbeidsutvalg
Telefon: 95762546

Salgsutvalg

Lars Ove Stenevik
Salgsutvalget Leder
Telefon: 911 04 795

Kjell Bjørnar Bakken
Salgsutvalget Nestleder
Telefon: 977 16 012

Arild Sekkingstad
Salgsutvalget Medlem
Telefon: 926 20 051

Rune Lønning
Salgsutvalget Medlem
Telefon: 975 74 865

Jonny Lokøy
Salgsutvalget Medlem
Telefon: 928 69 544

Tor Håkon Vaage
Salgsutvalget Medlem
Telefon: 91857359