Styret

Styret velges av Årsmøtet og styrer driften av laget. Blant annet fastsetter styret forretningsregler, omsetningsbestemmelser og oppnevner underutvalg.

Styret er ansvarlig for utvalgenes virksomhet. Styret arbeider kontinuerlig for på den beste måten å ivareta Sildelagets og medlemmenes interesser.

Styrets møteplan for 2021:

Mandag og tirsdag 15. - 16. februar (uke 7) 

Mandag og tirsdag 22. – 23. mars (uke 12) 

Styremøte før årsmøte i Oslo  onsdag 5. mai (uke 18) 

Mandag og tirsdag 30 og 31. august (uke 35) – Styretur Danmark 

Onsdag og torsdag 1. – 2. desember (uke 48)

 

Styret har oppnevnt et utvalg, styrets arbeidsutvalg blant sine medlemmer.

Styrets arbeidsutvalgs møteplan for 2021:

Torsdag 14. januar (uke 3)
Onsdag 10. mars (uke 10) - NASF 9. - 11. mars 2021 - Digitalt
Torsdag 21. oktober (uke 42)


Det tas forbehold om endringer.


 

Styrets medlemmer

Stenevik, Lars Ove
Leder
Styreleder i Norges Sildesalgslag siden mai 2020.
Johnsen, Jan Erik
Nestleder
Nestleder i Norges Sildesalgslag siden 2010.

Ringnot

Ytterstad, Marius
Styremedlem
Veibust, Henning
Styremedlem
Roaldsen, Eirin
Styremedlem
Remøy, Anders
Styremedlem

Trål

Svanes, Kjell
Styremedlem
Sævik, Stig Arne
Styremedlem

Kyst

Meløysund, Einar Helge
Styremedlem
Hovden, Rune
Styremedlem
Rommetveit, Geir Stuve
Styremedlem

Ansattes Representant

Wastian, Georg
Styremedlem ansatte
Telefon: 415 21 166