Styret

Styret velges av Årsmøtet og styrer driften av laget. Blant annet fastsetter styret forretningsregler, omsetningsbestemmelser og oppnevner underutvalg.

Styret er ansvarlig for utvalgenes virksomhet. Styret arbeider kontinuerlig for på den beste måten å ivareta Sildelagets og medlemmenes interesser.

Styrets møteplan for 2019:

onsdag og torsdag 20. - 21. februar
mandag og tirsdag 8. – 9. april
Styremøte før årsmøte i Bodø – onsdag 22. mai
mandag og tirsdag 26. – 27. august
onsdag og torsdag 4. – 5. desember

 

Styret har oppnevnt et utvalg, styrets arbeidsutvalg blant sine medlemmer.

Styrets arbeidsutvalgs møteplan for 2019:

torsdag 31. januar
onsdag 6. mars
torsdag 24. oktober


Det tas forbehold om endringer.


 

Styrets medlemmer

Garvik, Jonny
Leder
Styreleder i Norges Sildesalgslag siden mai 2014.
Johnsen, Jan Erik
Nestleder
Nestleder i Norges Sildesalgslag siden 2010.

Ringnot

Ytterstad, Marius
Styremedlem
Veibust, Henning
Styremedlem
Roaldsen, Eirin
Styremedlem
Remøy, Anders
Styremedlem

Trål

Svanes, Kjell
Styremedlem
Nordtun, Bjarte
Styremedlem

Kyst

Trond Berntsen
Styremedlem
Hovden, Rune
Styremedlem
Rommetveit, Geir Stuve
Styremedlem

Ansattes Representant

Wastian, Georg
Styremedlem ansatte
Telefon: 415 21 166