Styret

Styret velges av Årsmøtet og styrer driften av laget. Blant annet fastsetter styret forretningsregler, omsetningsbestemmelser og oppnevner underutvalg.

Styret er ansvarlig for utvalgenes virksomhet. Styret arbeider kontinuerlig for på den beste måten å ivareta Sildelagets og medlemmenes interesser.

Styrets møteplan for 2022: 

Onsdag og torsdag 23. og 24. februar (uke 8) 

Mandag og tirsdag 4.  5. april (uke 14)  

Styremøte før årsmøte i Bergen – onsdag 4. mai (uke 18)  

Mandag 22. august (uke 34) – Nor-Fishing - Trondheim  

Onsdag og torsdag 30. november – 1. desember (uke 48)   

 

Styret har oppnevnt et utvalg, styrets arbeidsutvalg blant sine medlemmer.

 

Styrets arbeidsutvalgs møteplan for 2022:  

torsdag 20. januar (uke 3)  

onsdag 9. mars (uke 10)

torsdag 20. oktober (uke 42)  

 

Det tas forbehold om endringer.

 

 

Styrets leder

Stenevik, Lars Ove
Leder
Telefon: 911 04 795

Styreleder i Norges Sildesalgslag siden mai 2020.

Ringnot

Ytterstad, Marius
Styremedlem
Telefon: 995 89 550

Veibust, Henning
Styremedlem
Telefon: 905 25 656

Remøy, Anders
Styremedlem
Telefon: 900 52 024

Lokøy, Jonny
Styremedlem
Telefon: 928 69 544

Trål

Svanes, Kjell
Styremedlem
Telefon: 995 47 501

Sævik, Stig Arne
Styremedlem
Telefon: 977 02 007

Kyst

Bakken, Kjell Bjørnar
Nestleder
Telefon: 977 16 012

Nestleder i Norges Sildesalgslag siden 2021.
Meløysund, Einar Helge
Styremedlem
Telefon: 976 64 063

Hovden, Rune
Styremedlem
Telefon: 957 20 205

Waage, Bjørn Sørli
Styremedlem
Telefon: 909 46 807

Ansattes Representant

Eikesdal, Bente
Styremedlem ansatte
Telefon: 952 20 736

Ansattes observatør

Wastian, Georg
Ansattes observatør
Telefon: 415 21 166

Årsmøtets ordfører

Andreassen, Ivar
Årsmøtets ordfører
Telefon: 901 01 012

Kontrollkomiteens leder

Alvestad, Finn M.
Kontrollkomiteens leder
Telefon: 951 91 383