Åpenhetsloven

ÅPENHET I SILDELAGET

 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal også sikre åpenhet om virksomheters arbeid for å etterkomme lovens føringer.

Sildelaget omfattes av åpenhetsloven.

Oppfølging av åpenhetsloven ble forankret i styrevedtak av 1. desember 2022. Sildelaget skal da sørge for at vår drift fremmer respekt for og overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både internt i Sildelaget og eksternt hos våre forretningsforbindelser.

For at allmennheten skal være sikret tilgang til Sildelagets arbeid med åpenhetsloven, vil dokumentasjonen så langt det er mulig gjøres tilgjengelig på våre internettsider og bli fortløpende oppdatert. Dette gjelder også dersom Sildelaget avdekker risiko for at vår drift ikke ivaretar eller negativt påvirker grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og blant våre forretningsforbindelser.

Fiskere og fiskekjøpere
Fiskesalgslagsloven legger føring for organisering av førstehåndsmarkedet, og dermed også forholdet mellom fisker, salgslag og fiskekjøper. Salgslagene forvalter en markedsplass for omsetning av råstoff i første hånd, hvor fiskere og kjøpere er brukere av tjenesten. Salgslagenes rolle kan da sammenliknes med en børs, hvor fisker betaler en avgift for å ha tilgang til å legge sine råvarer ut for salg på markedsplassen. Salgslagene har ikke på noe tidspunkt eierskap over eller risiko for fisken som selges. Fiskere og fiskekjøpere er derfor ikke en del av salgslagenes leverandørkjeder.

Mer informasjon for flåteleddet kan finnes på Fiskarlagets nettsider

Informasjon om lagets retningslinjer:

 

For ytterligere informasjon om hvordan Sildelaget håndterer risiko for negative følger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan Sildelaget kontaktes via [email protected]