MSC Sertifisering

Miljødokumentasjon

Nordsjøsild, NVG-sild og makrell er alle miljøsertifisert hos Marine Stewardship Council (MSC). Begge sildebestandene er sertifisert til 2019, mens makrellen er re-sertifisert og er nå gyldig til 2021.