Varslingsrutiner

Varsling om kritikkverdige forhold i Norges Sildesalgslag – for tillitsvalgte

Hvis der finnes alvorlige, kritikkverdige forhold i Norges Sildesalgslag, ønskes kunnskap om det slik at forholdet kan løses på en ryddig måte. Vi oppfordrer derfor våre tillitsvalgte til å melde fra om slike forhold slik at de kan avdekkes og bringes til opphør. For Sildelaget er det viktig at vi alle gjør vårt beste for å opptre ryddig og profesjonelt, og raskt får håndtert eventuelle saker som måtte oppstå.

Hvis en tillitsvalgt vurderer et forhold eller en sak som en varslingssak gjelder følgende:

- Det er styreleder, styrets nestleder, administrerende direktør og HR og administrasjonsleder som skal motta varsler gitt av tillitsvalgte i Sildelaget. Det er de som sammen skal beslutte hvordan varselet skal behandles videre, om man skal søke råd og hvilke råd man skal søke. Hvis det anses hensiktsmessig kan det utpekes en fagperson som saksbehandler, intern eller ekstern.

- Man har mulighet til å sende varselet til bare en person om man ønsker det, ingen andre vil da se hvem og hva det varsles om. De aktuelle rollene man kan sende varselet til er da styreleder, styrets nestleder, administrerende direktør og HR- og administrasjonsleder.

- Hvis varselet kan gjelde straffbare forhold som kan tilsi varsling til politi eller andre offentlige tilsynsmyndigheter, skal det varsles.

- Hvis forholdet er internt og vurderes løst internt, skal den eller de det varsles mot få mulighet til å gi sin versjon. (kontradiksjon)

- Varsler har ikke krav på å få vite hvordan varselet blir håndtert, men at det blir håndtert uten unødig opphold. Bakgrunnen er å beskytte de involvertes personvern og legitime interesser.

Gjengjeldelse mot tillitsvalgte som varsler i samsvar med regelverket i AML er forbudt.


Skjema for varsel for tillitsvalgte her: