Sildelagets medlemsregister

Grunnlaget for alle valg til tillitsverv i Norges Sildesalgslag er Sildelagets medlemsregister. Selv om du stadig er aktiv og leverer fangst gjennom Sildelaget, så betyr ikke det at medlemsregisteret oppdaterer seg. Du må selv, eller den som i ditt rederi har rettighetene på Sildelagets «logg inn» - sjekke hva som ligger av opplysninger på ditt fartøy og ditt mannskap. Du har gjerne skiftet fartøy eller kjøpt et nytt? Har du nyansatte blant mannskapet? Det er rederiets ansvar å følge opp at disse opplysningene er korrekte.

Se hvilke opplysninger som er registrert i medlemsregisteret her og legg inn eventuelle rettelser. 

Det er ikke kostnader forbundet med å stå i Sildelagets medlemsregister, men du kan bli valgt inn i årsmøtet som utsending eller varautsending. 

Det vil gi deg muligheten til å delta i viktige beslutninger som påvirker din hverdag som næringsutøver i pelagisk sektor.

Logg inn nå og oppdater registeret!