Nominering


Det skal i år avholdes valg på nye utsendinger til Norges Sildesalgslags årsmøte for perioden 2019-2021. Årsmøtet er Sildelagets høyeste styrende organ.

Mannskapene på trål- og ringnotfartøy skal velge sine egne utsendinger til årsmøtet.  

Dette gjøres ved at mannskapet nominerer en kandidat om bord fra hvert fartøy som skal stille til valg på vegne av fartøyet og øvrige mannskaper i sitt distrikt.  

Navnet på den mannskapet nominerer skal fylles i skjemaet under. Selve valget vil bli gjennomført senere og vil foregå elektronisk etter nærmere bestemte regler. Alle mannskaper vil få en SMS om hvordan de skal gjennomføre valget på www.sildelaget.no. 

Nomineringen må gjennomføres og registreres innen 31. oktober 2018. 

Vær med og bidra til et godt årsmøte i Norges Sildesalgslag !

Nomineringsskjema
nominerer
til å være kandidat under valget.
Kandidaten må være registrert i Norges Sildesalgslags medlemsregister.