Menu

The board

Styret velges av Årsmøtet og styrer driften av laget. Blant annet fastsetter styret forretningsregler, omsetningsbestemmelser og oppnevner underutvalg.

Styret er ansvarlig for utvalgenes virksomhet. Styret arbeider kontinuerlig for på den beste måten å ivareta Sildelagets og medlemmenes interesser.

Styrets møteplan for 2024:  
Uke 8 Tirsdag og onsdag 20. - 21. februar
Uke 14 Torsdag og fredag 4. – 5. april
Uke 20 Styremøte før årsmøte i Bergen – mandag 13. mai
Uke 34 Mandag 19. august  - Nor-Fishing
Uke 48 Tirsdag og onsdag 26. - 27. november


Styret har oppnevnt et utvalg, styrets arbeidsutvalg blant sine medlemmer.

Styrets arbeidsutvalgs møteplan for 2024:   
Uke 5 Torsdag 1. februar
Uke 12 Tirsdag 19. mars
Uke 43 Torsdag 24. oktober

Det tas forbehold om endringer.

Styrets medlemmer

Styreleder i Norges Sildesalgslag siden mai 2020 

Lars Ove Stenevik
Tlf: 911 04 795
E-post: [email protected] 

Ringnot

 
Styremedlem Jonny Lokøy
Tlf: 928 69 544
E-post: [email protected] 
Styremedlem Solveig Strand
Tlf: 91305302
E-post:
[email protected]
Styremedlem

Stine Ytterstad
Tlf: 95762546
E-post: [email protected] 

Styremedlem Alexander Nygård
Tlf: 920 88 308
E-post: [email protected] 
 

Trål

 
Styremedlem

Celius Eidesvik
Tlf: 90768149
E-post: [email protected] 

 
Styremedlem

Kjell Sivertsen 
Tlf: 473 90 778
E-post: [email protected] 

 

Kyst 

 
Nestleder i Norges Sildesalgslag siden 2021 

Kjell Bjørnar Bakken
Tlf: 977 16 012
E-post: [email protected] 

Styremedlem Einar Helge Meløysund
Tlf: 976 64 063
E-post: [email protected] 
Styremedlem Ivar Gustad
Tlf: 90540447
E-post: [email protected] 
Styremedlem Bjørn Sørli Waage
Tlf: 909 46 807
E-post: [email protected]

Ansattes representant

 
Styremedlem ansatte

Bente Eikesdal
Tlf: 952 20 736
E-post: [email protected]

Ansattes observatør

 
Ansattes observatør

Henning Johan Grande
Tlf: 908 93 952 
E-post: [email protected]

Kontrollkomitéen

 
Leder Finn M. Alvestad
Tlf: 951 91 383
E-post: [email protected] 
Medlem

Johnny Magne Sjo
Tlf: 924 63 118
E-post: [email protected] 

Medlem Torbjørn Hide
Tlf: 995 66 987
E-post: [email protected] 

 

Arbeidsutvalget

Styrets arbeidsutvalg  Lars Ove Stenevik
Tlf: 911 04 795
E-post: [email protected]
Styrets arbeidsutvalg  Kjell Bjørnar Bakken
Tlf: 977 16 012
E-post: [email protected] 
Styrets arbeidsutvalg 

Bente Eikesdal
Tlf: 952 20 736
E-post: [email protected]

Styrets arbeidsutvalg  Celius Eidesvik
Tlf: 90768149
E-post: [email protected] 
 
Styrets arbeidsutvalg  Stine Ytterstad
Tlf: 95762546
E-post: [email protected]

Salgsutvalget 

Salgsutvalget leder Lars Ove Stenevik
Tlf: 911 04 795
E-post: [email protected]
Salgsutvalget nestleder Kjell Bjørnar Bakken
Tlf: 977 16 012
E-post: [email protected] 
Salgsutvalget medlem  Arild Sekkingstad
Tlf: 926 20 051
E-post: [email protected] 
Salgsutvalget medlem  Rune Lønning
Tlf: 975 74 865
E-post: [email protected] 
 
Salgsutvalget medlem  Jonny Lokøy
Tlf: 928 69 544
E-post:
[email protected]
Salgsutvalget medlem  Tor Håkon Waage
Tlf: 91857359
E-post: [email protected]