Åpning for notfiske etter sild for kystfartøygruppen innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden

Fiskets gang uke 47

Åpner for bud utenfor utbudsområder

Medlemsregisteret! Er du korrekt oppført?

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.