\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Det har vært fisket et stort kvantum kolmule denne uken til tross for varierende forhold i Færøysonen. Stor deltagelse på tobisfisket resulterte i et ukekvantum på 14 000 tonn 

Les mer her: 

 

Foto: Kings Bay

Fiskets gang uke 17 +
\ 27.04.2015 \

Klart for årsmøte i Bergen

Norges Sildesalgslag har sitt årsmøte i Bergen 7.- 8. mai 2015. Debatt om fiskeindustriutvalget (Tveteråsutvalget) er på møteplanen, samt innlegg om vinterens NVG-sildetokt og rapporten med overpumping av makrell og pågående slippeprosjekt.

\ 28.04.2015 \

Nye skjema for leppefisk

Fiskeridirektoratet har laget ny skjema for å søke om dispensasjon til å fiske etter leppefiske - både for yrkes- og fritidsfiskere.

\ 27.04.2015 \

Fiskets gang uke 17

Det har vært fisket et stort kvantum kolmule denne uken til tross for varierende forhold i Færøysonen. Stor deltagelse på tobisfisket resulterte i et ukekvantum på 14 000 tonn 

\ 27.04.2015 \

Advarer sterkt mot å gjennomføre dramatiske endringer i fiskeripolitikken

Norges Fiskarlag mener det er viktig med tiltak som øker lønnsomheten i fiskerinæringen, men har hele tiden advart mot å flytte lønnsomhet fra en del av næringen til en annen.

\ 24.04.2015 \

Endring av minstepris for tobis til mel- og oljeanvendelse

Det er blitt enighet om å endre minstepris på tobis ut fra at fettnivået er økt siden fisket startet.

\ 24.04.2015 \

Vesentlige mangler i Tveterås-utvalgets innstilling

Fiskeridirektoratet har levert det de kaller en "omfattende høringsuttalelse" om Tveteråsutvalgest innstilling  og det er forslagene med stor og direkte betydning for fiskeflåten som gir størst grunnlag for diskusjon, mener direktoratet

\ 24.04.2015 \

Solskinn på tallerkenen

100 gram sild gir mer enn dobbelt så mye vitamin D som dagsbehovet hos barn og voksne

\ 24.04.2015 \

Rekord-søkning til Marine fag

Rekord-søkning til marine studier i 2015. 36,4% flere søkere enn i fjor, viser tall fra samordna opptak.

\ 21.04.2015 \

Paul Magnus Oma ny administrerende direktør i Sildelaget

Norges Sildesalgslag har ansatt Paul Magnus Oma som ny administrerende direktør etter Otto Gregussen som nå går til jobben som Generalsekretær i Norges Fiskarlag. Oma (44) har fartstid både i Fiskeridirektoratet i Bergen, Nærings- og fiskeridepartementet og har i flere år vært tilknyttet den norske EU-delegasjonen som fiskeriråd.

Siste fiskerimeldinger

16.04:Økning i delkvoter i fisket etter kolmule i færøysk sone for fartøy med kolmuletråltillatelse
10.04:Økning av delkvotefaktoren i fisket etter kolmule i EU-sonen
07.04:Stopp i ringnotgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2015
01.04:Opphevelse av maksimalkvoten i kystfartøygruppens fiske etter lodde i Barentshavet
31.03:Økning i delkvoter i fisket etter kolmule i færøysonen
27.03:Endring av grenser som er stengt for loddefiske med ringnot - Fugløybanken og Lopphavet
26.03:Økning i kvotefaktorer i fisket etter sild i Nordsjøen i 2015
26.03:Økning i kvotefaktorer og kvoteenheter i fisket etter makrell
25.03:Økning av maksimalkvote i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2015
24.03:Økning i maksimalkovten for ringnotgruppen i fisket etter lodde i Barentshavet i 2015
Årsmøte 2015 - Norges Sildesalgslag

Norges Sildesalgslag - Årsmøte 2015 -     7.- 8. mai, 2015

Hotel Scandic Ørnen, Bergen

Møteplan for årsmøte


Påmelding for medlemmer


HER finner du Fiskerireguleringer for 2015

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

\ 13.01.2014 \

En oversikt over aktiviteter og møter i 2015. 

Twitter
Facebook