Fortsatt høye ulykkestall

Stor interesse for "blå" fag