\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

 99% av fiskerne trives på jobb ifølge en ny undersøkelse. 

Les hele saken


Bilde: Eivind Møgster

Høy trivselsfaktor ombord +
\ 28.05.2016 \

Åpner Norsk havlaboratorium på Marineholmen i Bergen

Det er Havforskningsinstituttet, UiB og Forsvarets forskningsinstitutt som står bak Norsk havlaboratorium som åpner i Bergen 30.mai.

\ 28.05.2016 \

Angelvik ny statssekretær

Roy Angelvik (FrP) ble i statsråd fredag utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

\ 27.05.2016 \

Terminkontrakter som nytt omsetningsinstrument

Norges Sildesalgslag vil fra 1. juni legge til rette for at fiskere/kjøpere kan selge/kjøpe hele eller deler av et fartøys kvote for fremtidig levering/mottak til konsum- og mel/oljeanvendelse

\ 27.05.2016 \

Digital bestandsoversikt med 100 arter

Havforskningsinstituttet publiserer nå en bestandsoversikt - database - med informasjon om alle bestandene vi overvåker og gir råd på.

\ 27.05.2016 \

Reguleringsmøte 2. juni

Fiskeridirektoratet inviterer til reguleringsmøte i Bergen den 2. juni 2016.

\ 26.05.2016 \

Høy trivselsfaktor ombord

 99% av fiskerne trives på jobb ifølge en ny undersøkelse. 

\ 26.05.2016 \

Statsministeren åpner Havkonferansen i Bergen 30. mai

Mandag arrangerer Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet konferansen "Den norske havklyngen".

\ 26.05.2016 \

Ønsker fortsatt FM-bånd

Norges Fiskarlag har bedt Kulturdepartementet revurdere eller utsette slukking av FM-båndet

\ 24.05.2016 \

Fiskeriministeren oppnevner pliktkommisjon

Kommisjonen skal se på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen, og er en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble vedtatt av Stortinget i mars.

\ 24.05.2016 \

Sildeforskningsdebatt i Stortinget

Tirsdag 31. mai blir det debatt i Stortinget om sildeforskningen. Da skal fiskeriminister Per Sandberg svare på en interpellasjon fra Høyres Ove Trellevik om forskningen på nvg-sild

\ 24.05.2016 \

Forandringer på utbudsområder og regler for avvik fra utbudsreglement

Sildelaget har gjort gjeldende nytt Rundskriv som omhandler utbudsområder for fangster til konsum samt rundskriv som beskriver reaksjoner ved avvik fra utbudsområder- og reglement

\ 24.05.2016 \

Regler for avvik relatert til utbudsområder

Rundskriv 13/16 omhandler regleverket relatert til avvik på utbudsområder for pelagiske fangster til konsum

NEAFC - Informasjon

HER er skriv om hvordan du registrerer fartøy i NEAFC

Her er mer generell info om NEAFC prosedyrer

_______________________

HER finner du lover og forskrifter for 2016 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2016

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

Twitter