\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Bestandsindeksen for nvg-sild er 7,5 prosent lavere enn fjorårets indeks. Det er innenfor usikkerheten som er knyttet til målingene, skriver Havforskningen

Les hele sakenBestandsindeksen ned 7,5% på nvg-sild +
\ 30.06.2016 \

Matjessesongen over for i år

Kjøperne av sild til matjesproduksjon i Egersund sier til Sildelaget at de avslutter kjøpene ved fremvisningsauksjonene der.

\ 30.06.2016 \

Mer sild til filet

En økende andel av silda fileteres og bidrar til høyere priser på første hånd. Dette skriver bransjeanalytiker for sjømat, Finn-Arne Egeness i Nordea.

\ 30.06.2016 \

Opp for sei, ned for torsk og kviting i Nordsjøen

Rådet for sei går opp med om lag seksti prosent, medan det er ein viss reduksjon for torsk, kviting og raudspette i høve til 2016

\ 29.06.2016 \

Tre innovasjonspris-finalister til Nor-Fishing

Stiftelsen mottok i alt ni søknader til årets innovasjonspris. De tre nominerter er Havforskningsinstittuttet, Scantrol Deep Vision i Bergen og  sjarkprodusenten Selfa Artic.

\ 28.06.2016 \

Prøvefiske etter brisling i uke 33 - 15-21. august

Norges Sildesalgslag tar også i år sikte på å få gjennomført et ordinært prøvefiske etter kystbrisling i Hardanger/Sunnhordland og Sognefjorden

\ 28.06.2016 \

Observert makrell ved Malangsgrunnen

Hvalfangstfartøyet Nystrand var i området rundt Malangsgrunnen tidligere idag og melder om observasjoner av makrell i området.

\ 28.06.2016 \

Bestandsindeksen ned 7,5% på nvg-sild

Bestandsindeksen for nvg-sild er 7,5 prosent lavere enn fjorårets indeks. Det er innenfor usikkerheten som er knyttet til målingene, skriver Havforskningen

\ 27.06.2016 \

Stopp i Nordsjøen og Skagerrak for lukket gruppe

Stopp i lukket kystgruppe i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

\ 27.06.2016 \

Ti nye rekrutteringskvoter

Sidan 2009 har departementet årleg lyst ut nye deltakarløyve, også kjent som rekrutteringskvotar, til unge fiskarar som eig fiskefartøy. I 2017 blir det ti nye.

\ 27.06.2016 \

Studentdag på Nor-Fishing

Nor-Fishing er fiskerinæringas viktigste møteplass. Nå inviteres studentene til førstehåndsmøter med utstillere, besøkende og eksperter.

\ 27.06.2016 \

Fiskets gang uke 25

Stor deltagelse gav rekorduke på nordsjøsilda. Skuffende lite makrell i nord og bedre tendens i fisket etter øyepål.

\ 25.06.2016 \

Enighet om lodde

Under loddeforhandlingene i Ålesund før helgen ble det enighet mellom Grønland, Island og Norge om å videreføre dagens avtale.

NEAFC - Informasjon

HER er skriv om hvordan du registrerer fartøy i NEAFC

Her er mer generell info om NEAFC prosedyrer

_______________________

HER finner du lover og forskrifter for 2016 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2016

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

Twitter