\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

31. august er det tid for ny pelagisk samling i Bergen. Mange spennede tema og foredrag står på programmet på den årlige samlingen for pelagisk sektor.


Les saken her:

Bilde: Roar Bjånesøy/ Norges Sildesalgslag

Pelagisk Arena i Bergen 31. august +
\ 26.08.2016 \

Melding til fiskere og kjøpere av nordsjøsild til konsum

Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 29. august 2016.

\ 26.08.2016 \

Stopp i fisket etter makrell for kystnotgruppen under 13 meter

Fisket på maksimalkvoten for kystnotgruppen under 13 meter største lengde, i fisket etter makrell, stoppes fra og med i dag 26. august 2016 klokken 15.00.

\ 25.08.2016 \

Kystbrislingfisket i vestlandsfjordene åpner 5. september

Kystbrislingfiske til hermetikk vil bli åpnet mandag 5. september klokken 18:00 i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

\ 25.08.2016 \

Minstepris på nordsjøsild til fersk anvendelse

Med virkning fra mandag 29. august 2016 vil den ordinære minsteprisen på nordsjøsild også bli å gjelde for leveranser til fersk anvendelse.

\ 24.08.2016 \

Vil leie ringnotfartøy til makrelltokt

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy til makrelltokt i Nordsjøen i perioden 15.09.2016 - 06.10.2016, maksimum 20 døgn, minimum 14 døgn.Toktet starter og avsluttes i Bergen.

\ 22.08.2016 \

Pelagisk Arena i Bergen 31. august

31. august er det tid for ny pelagisk samling i Bergen. Mange spennede tema og foredrag står på programmet på den årlige samlingen for pelagisk sektor.

\ 23.08.2016 \

Ønsker innspill fra næringen

Havnæringens bidrag til verdiskapningen i Norge er betydelig. Nå vil regjeringen ha innspill til ny havstrategi i 2017.

\ 22.08.2016 \

En fremtidsrettet fiskeflåte

"En fremtidsrettet fiskeflåte" var tittelen på fiskeriminister Per Sandbergs tale til forsamlingen på Husøydagene på lørdag.

\ 23.08.2016 \

Startskudd for årets opprenskingstokt

Ligrunn går nå i gang med årets opprenskningstokt, denne gang med start i Finnmark. Arbeidslisten er både lang og innholdsrik, melder direktoratet

\ 22.08.2016 \

Nor-Fishing besøkende opp 22%

17 460 besøkte messen forrige uke, sier arrangøren, hele 22% opp fra 2014. Også antall utstillere økte kraftig. Og mange var innom Sildelagets stand på messens fire dager.

\ 19.08.2016 \

Stor utbredelse av makrell

Havforsker Leif Nøttestad var postitiv om makrellbestanden etter årets tokt. Særlig 2014-klassen ser lovende ut, ifølge Nøttestad.

\ 19.08.2016 \

Usikkerhet om silda

Erling Kåre Stenevik fra Havforskningen gikk gjennom sildedata på Nor-Fishing. Usikkerheten er stor, men 2013-klassen kan bli positiv. Og de vil forbedre toktene

Siste j-meldinger

08.08:J-150-2016 Forskrift om fiske etter makrell innenfor fjordlinjene
28.07:J-149-2016 Forskrift om regulering av fisket etter øyepål i 2016
25.07:J-146-2016 Forskrift om adgang til å drive fiske og fangst i farvann underlagt annen stats fiskerijurisdiksjon
25.07:J-147-2016 Forskrift om endring av forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova
06.07:J-139-2016 Forskrift om fiske etter makrell innenfor fjordlinjene
29.06:J-132-2016 Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016
28.06:J-130-2016 Forskrift om fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak
13.06:J-111-2016 Regulering av fisket etter makrell i 2016
07.06:J-104-2016 Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016
03.06:J-98-2016 Regulering av fisket etter makrell i 2016

NEAFC - Informasjon

HER er skriv om hvordan du registrerer fartøy i NEAFC

Her er mer generell info om NEAFC prosedyrer

_______________________

HER finner du lover og forskrifter for 2016 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2016

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

Twitter