Fiskets gang uke 33

Påmeldingsskjema kvotesamarbeid i fisket etter makrell

Møt oss på Nor-Fishing

Info om tilleggsinnmeldinger

Video: Prøvetaking makrell

Medlemsregisteret! Er du korrekt oppført?

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.