\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått avtale om en totalkvote (TAC) på 1 020 996 tonn makrell for 2017.

Les mer her:

Bilde: Roar Bjånesøy, Norges Sildesalgslag

 


 

14% økning på makrellkvoten +
\ 21.10.2016 \

Norge med ny mann i sertifiseringsorganet MSC

Det er internasjonal miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag som fra i høst trer inn i vervet. Stillingen er et samarbeidsprosjekt mellom salgslagene, Norges Sjømatråd og Norges Fiskarlag.

\ 21.10.2016 \

Kolmule og NVG-sild på bordet neste uke

Mandag starter forhandlingene om kolmulekvoten 2017 mellom kyststatene, senere i uken står nvg-silda for tur. Alle forhandlingene vil foregå i London. 

\ 21.10.2016 \

Økte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 24. oktober 2016

Fra mandag 24. oktober 2016 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

\ 21.10.2016 \

Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 24. oktober 2016

Fra mandag 24. oktober 2016 gjelder følgende minstepriser for nordsjøsild til konsum:

\ 21.10.2016 \

Redusert minstepris på makrell til konsum fra mandag 24. oktober 2016

Fra mandag 24. oktober 2016 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

\ 21.10.2016 \

Dispensasjonen fra plikten til journalføring ved mottak av fisk utløper

Den generelle dispensasjonen fra plikten til journalføring ved mottak av fisk utløper 31. desember 2016. Fra 1. januar 2017 vil plikten til å føre journal håndheves etter sin ordlyd.

\ 21.10.2016 \

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2017

Ny avtale gir Norge en torskekvote på rundt 400 000 tonn. Avtalen ble signert i Moss på torsdag, og markerer 40-års jubileum for Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

\ 19.10.2016 \

14% økning på makrellkvoten

Norge, EU og Færøyene har i dag inngått avtale om en totalkvote (TAC) på 1 020 996 tonn makrell for 2017.

\ 19.10.2016 \

Islandske fiskere til streik

Fiskere og dekksarbeidere organisert gjennom fagforeninger på Island har ikke kommet til enighet med Iceland Fisheries (SFS) om tariffavtale og det kan bli streik fra 10. november.

\ 19.10.2016 \

Info om lærling- og skolekvoter

Lærling- og skolekvoter kan fiskes i EU-sonen innenfor den soneadgangen som det enkelte fartøy har fått tildelt.

\ 18.10.2016 \

Blant de største som er registrert

Årets årsklasse med loddeyngel i Barentshavet er blant de største som er registrert. Det kan love godt for loddebestanden i årene som kommer.

\ 17.10.2016 \

Forhandler med Russland denne uken

Det skal forhandles om kvoter for torsk, hyse, lodde, uer og blåkveite med Russland denne uken. Alt i alt vil det handle om langt over 1 million tonn fisk.

NEAFC - Informasjon

HER er skriv om hvordan du registrerer fartøy i NEAFC

Her er mer generell info om NEAFC prosedyrer

_______________________


Norges kvote og fiskeriavtaler for 2017

HER finner du lover og forskrifter for 2016 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2016

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

Twitter