Skip to Content

På grunn av det ukentlige servicevinduet kan internettsiden og ekstranettet i perioden 11:15 - 12:00 være ustabilt.

Fiskets gang uke 47

Covid-19 info til fiskere

Stenger "gamle"ekstranett

Endring i budgivning/validering for makrell

Medlemsregisteret! Er du korrekt oppført?

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

Back to top