\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Sildelaget ønsker alle en riktig god påske!  

 

God påske! +
\ 31.03.2015 \

Opphever maksimalkvote for kyst i loddefisket

Maksimalkvoten for fartøy som deltar i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet oppheves med virkning fra og med idag, tirsdag 31. mars 2015. Ingen fartøy kan starte ny tur uten å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.

\ 31.03.2015 \

Økning på kolmule i Færøysonen

Fiskeridirketoratet har i dag justert delkvotene i fisket etter kolmule i færøysonen. Endringene har virkning fra og med i dag, 31. mars 2015.

\ 31.03.2015 \

Sild til påske

Sild er god mat også i påsken og ikke vanskelig å lage som mange kanskje tror. På Godfisk.no har de satt sammen mange fine oppskrifter for å lage litt god påskestemning rundt den flotte silda. 

\ 31.03.2015 \

Nye priser for råstoff til mel- og olje

De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra mandag 06.04.2015. Minstepriser på tobis suspenderes i perioden f.o.m. 01.04 t.o.m. 14.04.2015.

\ 31.03.2015 \

Mye å gå på innen sikkerhet

Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at mange av påleggene fra tilsyn kan relateres til mangler ved sikkerhetsstyringen, og hovedandelen av pålegg kan spores tilbake til mangler ved vedlikeholdsstyring eller dokumentkontroll

\ 30.03.2015 \

Fiskets gang uke 13

Vi er på tampen på loddefiske i Barentshavet og kolmulefiske foregår nå kun i EU-sonen

\ 30.03.2015 \

Bærekraftig fiske og god miljøtilstand i Norskehavet

De store fiskebestandene i Norskehavet høstes bærekraftig og miljøtilstanden i Norskehavet er fortsatt gjennomgående god. Men klimaendringer og havforsuring gjør havområdet varmere og surere - og skaper uforutsigbare rammer for den langsiktige forvaltningen.

\ 27.03.2015 \

Loddemottak i påsken

Begrenset mottak for lodde i påskenMottakskapasiteten på de norske sildoljefabrikkene vil være redusert fra nå og til over påske.

 

\ 27.03.2015 \

FHL blir Sjømat Norge

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) endrer navn til Sjømat Norge.

Siste fiskerimeldinger

01.04:Opphevelse av maksimalkvoten i kystfartøygruppens fiske etter lodde i Barentshavet
31.03:Økning i delkvoter i fisket etter kolmule i færøysonen
27.03:Endring av grenser som er stengt for loddefiske med ringnot - Fugløybanken og Lopphavet
26.03:Økning i kvotefaktorer i fisket etter sild i Nordsjøen i 2015
26.03:Økning i kvotefaktorer og kvoteenheter i fisket etter makrell
25.03:Økning av maksimalkvote i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2015
24.03:Økning i maksimalkovten for ringnotgruppen i fisket etter lodde i Barentshavet i 2015
24.03:Endring av grensene for området på Lopphavet som er stengt for fiske etter lodde med ringnot (1)
23.03:Endring av grensene for området på Lopphavet som er stengt for fiske etter lodde med ringnot
17.03:Økning av maksimalkvoten for trålgruppens fiske etter lodde i Barentshavet
Fiskerireguleringer 2015

HER finner du Fiskerireguleringer for 2015

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

\ 13.01.2014 \

En oversikt over aktiviteter og møter i 2015. 

Twitter
Facebook