\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Makrellrådet går opp med 22 prosent og kolmule-rådet med 73 prosent. For nvg-sild er det gitt et råd som er mer enn dobbelt så høyt som det forrige

Les mer her:


 

Kvoterådene går opp for makrell, nvg-sild og kolmule +
\ 30.09.2016 \

Melding til fiskere og kjøpere av makrell til konsum

Marginal økning i minstepris på makrell til konsum fra mandag 3. oktober 2016.

\ 30.09.2016 \

Kvoterådene går opp for makrell, nvg-sild og kolmule

Makrellrådet går opp med 22 prosent og kolmule-rådet med 73 prosent. For nvg-sild er det gitt et råd som er mer enn dobbelt så høyt som det forrige. Silderådet øker fordi bruk av ny metodikk har resultert i en oppjustering av bestanden. Det er også slik at høstingsregelen tillater betydelig høyere fiskedødsrate og økning i kvotene når bestanden er estimert å være høyere.

\ 30.09.2016 \

Økning også på kolmule

Rådet fra ICES for kolmule viser en økning på 73% til 1 342 330 tonn, opp fra 776 391 tonn i 2016.

\ 30.09.2016 \

Makrellrådet opp 22 %, rådet for NVG-sild opp 104 %

Rådene fra det internasjonale havforskningsrådet ( ICES)  viser oppgang for både makrell og NVG-sild. For makrell er kvoterådet 944 302 tonn, opp fra revidert 773 842 tonn i år, For NVG-sild er rådet 646 075 tonn, opp fra 316 876 tonn i år. 

\ 28.09.2016 \

Nye minstepriser på stor kystbrisling

Fra torsdag 29. september 2016 blir det nye minstepriser på stor kystbrisling

\ 26.09.2016 \

Hvor mye sild, makrell og kolmule kan vi fiske neste år?

Havforskningsinstituttet vil presentere en gjennomgang av kvoterådene for 2017 i slutten av denne uken for NVG, kolmule, makrell m.m. Det er Katja Enberg leder for Norskehav-programmet og ICES-arbeidsgruppen WGWIDE ("The Working Group on Widely Distributed Stocks") som presenterer rådene. Næringen er invitert slik at det kan forventes å bli gode diskusjoner når forskerne legger rådene frem. 

\ 26.09.2016 \

Fiskets gang uke 38

Fult trykk i makrellfiske, siste rest av den norske havbrislingkvoten tatt, en norsk ringnotfangst med nordsjøsild og en dansk båt med sardiner. Noe mindre kvantum fra den flåten som fisker til indirekte konsum og svært lite kystbrisling.

\ 23.09.2016 \

Melding til fiskere og kjøpere av makrell til konsum

Redusert minstepris på makrell til konsum fra mandag 26. september 2016.

\ 22.09.2016 \

Ser mer makrellstørje

Endre Dyrøy kom over en stim av makrellstørjer sør for Stadt på vei ut til makrellfeltet- Det kokte bra i sjøen, ifølge mannskapet ombord

\ 22.09.2016 \

Ingen makrelløkning i år

Det reviderte rådet for makrellen fra ICES betyr ikke noen kvoteøkning i 2016 siden totalkvote (TAC) er lavere enn kyststatenes kvotefastsettelse 

\ 22.09.2016 \

Havforskningen ønsker flere fartøy til 4-årskontrakter

Havforskningsinstituttet ønsker å inngå 4-års kontrakter for leie av fartøy til flere av sine årlig tokt. Leierperioden er 2017-2020.

\ 22.09.2016 \

Nytt møte om landingforskriften

Landingsforskriften har skapt debatt og diskusjoner. Ulike temaer rundt forskriften blir belyst i et møte i Tromsø 20. oktober i regi av FHF. 

NEAFC - Informasjon

HER er skriv om hvordan du registrerer fartøy i NEAFC

Her er mer generell info om NEAFC prosedyrer

_______________________

HER finner du lover og forskrifter for 2016 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2016

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

Twitter