\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Ved overgangen til årets siste måned har den norske sjømatnæringen eksportert sjømat for 83,2 milliarder kroner. Verdien har økt med 16 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

Les mer her: 


Bilde: Gustav Sæter/ Norges Sildesalgslag

Forventer over 90 mrd i sjømateksport for 2016 +
\ 09.12.2016 \

Fiskerireguleringer 2017

Oversikt over fiskerireguleringar for 2017. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette

\ 09.12.2016 \

14. desember kommer innstillinga fra kvoteutvalget

Kvoteutvalet som har sett på korleis kvotesystemet i fiskeria bør innrettast for framtida overleverer innstillinga si (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 14. desember.

\ 09.12.2016 \

Støtter kamp mot fiskerikriminalitet ute i verden

Norge vil bidra med 39,7 millioner kroner til FNs arbeid mot fiskerikriminalitet.

\ 09.12.2016 \

Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 12. desember

Fra mandag 12. desember 2016 gjelder følgende minstepriser på nordsjøsild til konsum:

\ 09.12.2016 \

Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 12. desember

Fra mandag 12. desember 2016 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild  til konsum:

\ 08.12.2016 \

Pelagisk eksport hittil i år

Norsk sjømateksport når nye høyder i 2016. Tall for pelagiske fiskeslag etter 11 måneder i år, samt tall for uke 48 kan du nå finne ved å logge deg på ekstranett/fisker, "Min økonomi" og dernest "Markedsinfo".

\ 07.12.2016 \

Nedgang for sild- og makrelleksport i november

Eksportvolumet for både sild og makrell falt i november. Markedet var godt og prisene høye, men redusert eksportvolum medførte en reduksjon i eksportverdien

\ 07.12.2016 \

Forventer over 90 mrd i sjømateksport for 2016

Ved overgangen til årets siste måned har den norske sjømatnæringen eksportert sjømat for 83,2 milliarder kroner. Verdien har økt med 16 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

\ 07.12.2016 \

Fiske etter havbrisling i 2017

Havbrislingkvoten for norske fartøy er etter den nye avtalen mellom EU og Norge på 10 000 tonn for 2017. Nytt i avtalen er at fisket bare kan starte etter 1 Juli 2017, men den kan da fiskes frem til 30 juni 2018.

\ 05.12.2016 \

Endringer i kvoter i fisket etter sild i EU sonen.

Fiskeridirektøren endrer kvoter for gruppene ringnot, trål og SUK i fisket etter nordsjøsild i EU sonen.

\ 05.12.2016 \

Fornøyd med budsjettkompromiss om C02-avgift

Regjeringen, Venstre og KrF har samlet seg om et godt budsjettkompromiss gjennom å unnta fiskeri og landbruk fra den nye CO2-avgiften, sier Sjømat Norge

\ 05.12.2016 \

Fiskets gang uke 48

I kvoteoversiktene til Sildelaget begynner det å gå mot null for de fleste større fiskeslagene. Dermed er det mindre aktivitet nå på tampen av året. Men helt fritt for fisk er det selvsagt ikke.

Siste j-meldinger

08.12:J-220-2016 Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016
24.11:J-218-2016 Stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter nvg-sild med snurpenot
21.11:J-216-2016 Stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter nvg-sild med snurpenot i 2016
16.11:J-214-2016 Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016
09.11:J-213-2016 Forskrift om stenging av område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter NVG-sild med snurpenot i 2016
07.11:J-210-2016 Stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter nvg-sild med snurpenot i 2016
19.10:J-198-2016 Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016
17.10:J-197-2016 Regulering av fisket etter øyepål i 2016
30.09:J-190-2016 Regulering av fisket etter makrell i 2016
21.09:J-183-2016 Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

NEAFC - Informasjon

HER er skriv om hvordan du registrerer fartøy i NEAFC

Her er mer generell info om NEAFC prosedyrer

_______________________


Norges kvote og fiskeriavtaler for 2017

HER finner du lover og forskrifter for 2016 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2017

 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2016

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

Twitter