\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Etter flere års pause gjenopptok Havforskningsinstituttet i år gytetoket på norsk vårgytende sild (NVG-sild) . Etter planen skulle toktrapporten publiseres i dag, fredag 27. februar. Denne publiseringen er nå utsatt til 3. mars

 

Les mer her: 


Bilde: stock.xhng

Utsetter publisering av rapport fra gytetokt for NVG-sild +
\ 27.02.2015 \

Utseilingsfrist lørdag 7. mars kl 24:00

Fartøy i kystgruppen som etter loddtrekning om rekkefølge har adgang til å delta i loddefisket i Barentshavet i 2015, må ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag senest lørdag 7. mars kl 24.00.

\ 27.02.2015 \

Stor sjømatkonferanse i Bergen neste uke

I tre dager i neste uke samles over 600 deltagere fra 35 land for North Atlantic Seafood Forum i Bergen. En halv dag er viet et pelagisk seminar og konferansen er blitt en viktig møteplass for mange i industrien. 

\ 27.02.2015 \

Fremtiden ligger i havet - velg marin næring!

Med søknadsfristen for vidergående skole og høyere utdanning rett rundt hjørnet jobber Sett Sjøbein for at unge velger seg yrker innenfor marin næring. 

\ 27.02.2015 \

Utsetter publisering av rapport fra gytetokt for NVG-sild

Etter flere års pause gjenopptok Havforskningsinstituttet i år gytetoket på norsk vårgytende sild (NVG-sild) . Etter planen skulle toktrapporten publiseres i dag, fredag 27. februar. Denne publiseringen er nå utsatt til 3. mars

\ 25.02.2015 \

Silderapporten trolig ferdig fredag

Rapporten fra sildetoktet som var avsluttet tidligere i måneden skal etter planen offentligjøres fredag 27 februar. Det knytter seg stor spenning til resultatet fra toktet.

\ 25.02.2015 \

Oppdatering av havnekoder i ERS

Det er nå lagt til nesten 200 nye havnekoder som gjør fiskerne bedre i stand til å rapportere riktig havn i ERS.

\ 23.02.2015 \

ICES ute med tobisråd for 2015

ICES har publisert tobisråd for de ulike områdene i Nordsjøen. I det aktuelle området for norske fiskere er rådet satt til 370 000 tonn. Havforskninga anbefaler oppstart den 15 april på 100 000 tonn for norske fartøy.

\ 23.02.2015 \

Bedømmelse av BRM- og ERM-kompetanse

Sjøfartsdirektoratet har endret praksis rundt BRM-/ERM-kompetanse. Nå kan man dokumentere denne kompetansen gjennom bruk av assessor, selv om en har vært på fartøy uten ISM-system

\ 23.02.2015 \

Ønsker bedre værvarsel

Folk som ferdes ute på havet ønsker enda bedre varsel av været, viser en spørreundersøkelse. 

Siste j-meldinger

26.02:J-43-2015 Bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova
19.02:J-35-2015 Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
17.02:J-31-2015 Endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
11.02:J-29-2015 Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island 2014 - 2015
05.02:J-27-2015 Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island 2014 - 2015
04.02:J-25-2015 Regulering av fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island 2014 - 2015
04.02:J-26-2015 Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island 2014 - 2015
03.02:J-24-2015 Stopp i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2015
30.01:J-160-2014 Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Grønland, Jan Mayen og Island 2014-2015
28.01:J-23-2015 Bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven
Fiskerireguleringer 2015

HER finner du Fiskerireguleringer for 2015

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

\ 13.01.2014 \

En oversikt over aktiviteter og møter i 2015. 

Twitter
Facebook