\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Fult trykk i makrellfiske, siste rest av den norske havbrislingkvoten tatt, en norsk ringnotfangst med nordsjøsild og en dansk båt med sardiner. Noe mindre kvantum fra den flåten som fisker til indirekte konsum og svært lite kystbrisling.

Les mer her:


Bilde: KV Ålesund - Kystvakt

 

Fiskets gang uke 38 +
\ 28.09.2016 \

Nye minstepriser på stor kystbrisling

Fra torsdag 29. september 2016 blir det nye minstepriser på stor kystbrisling

\ 26.09.2016 \

Hvor mye sild, makrell og kolmule kan vi fiske neste år?

Havforskningsinstituttet vil presentere en gjennomgang av kvoterådene for 2017 i slutten av denne uken for NVG, kolmule, makrell m.m. Det er Katja Enberg leder for Norskehav-programmet og ICES-arbeidsgruppen WGWIDE ("The Working Group on Widely Distributed Stocks") som presenterer rådene. Næringen er invitert slik at det kan forventes å bli gode diskusjoner når forskerne legger rådene frem. 

\ 26.09.2016 \

Fiskets gang uke 38

Fult trykk i makrellfiske, siste rest av den norske havbrislingkvoten tatt, en norsk ringnotfangst med nordsjøsild og en dansk båt med sardiner. Noe mindre kvantum fra den flåten som fisker til indirekte konsum og svært lite kystbrisling.

\ 23.09.2016 \

Melding til fiskere og kjøpere av makrell til konsum

Redusert minstepris på makrell til konsum fra mandag 26. september 2016.

\ 22.09.2016 \

Ser mer makrellstørje

Endre Dyrøy kom over en stim av makrellstørjer sør for Stadt på vei ut til makrellfeltet- Det kokte bra i sjøen, ifølge mannskapet ombord

\ 22.09.2016 \

Ingen makrelløkning i år

Det reviderte rådet for makrellen fra ICES betyr ikke noen kvoteøkning i 2016 siden totalkvote (TAC) er lavere enn kyststatenes kvotefastsettelse 

\ 22.09.2016 \

Havforskningen ønsker flere fartøy til 4-årskontrakter

Havforskningsinstituttet ønsker å inngå 4-års kontrakter for leie av fartøy til flere av sine årlig tokt. Leierperioden er 2017-2020.

\ 22.09.2016 \

Nytt møte om landingforskriften

Landingsforskriften har skapt debatt og diskusjoner. Ulike temaer rundt forskriften blir belyst i et møte i Tromsø 20. oktober i regi av FHF. 

\ 22.09.2016 \

Sildeyngel av varierende størrelse

På årets økosystemtokt er det registrert relativt store konsentrasjoner av nullgruppesild i den sentrale delen av Barentshavet, mens små registreringer i vest og i nord

\ 21.09.2016 \

Ber igjen om aktsomhet rundt bifangst av størje

Fiskeridirektoratet ber om at fartøy som deltar i fiskerier der bifangst av makrellstørje kan forekomme utviser særlig aktsomhet i fiskeletings- og fangstfasen for å unngå slik bifangst.

\ 20.09.2016 \

Økning for SUK-gruppen på Nordsjøsild

Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen for små ringnotfartøy (SUK) i fisket etter sild i Nordsjøen økes fra 0,76 til 1,11 fra og med 19. september 2016.

\ 20.09.2016 \

ICES reviderer kvoteråd for makrell for 2016

Det internasjonale havforskningsrådet ICES har i dag presentert et nytt revidert råd for makrell for 2016. Rådet blir økt med 16% fra 667 385 tonn til 773 842 tonn.

NEAFC - Informasjon

HER er skriv om hvordan du registrerer fartøy i NEAFC

Her er mer generell info om NEAFC prosedyrer

_______________________

HER finner du lover og forskrifter for 2016 

HER finner du Fiskerireguleringer for 2016

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

Twitter