\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Pga. at en del fartøyer har trukket seg fra utseiling til loddefiske oppheves den midlertidige stoppen i utseilingen.  Nye båter kan dermed få utseiling, MEN det vises til melding fra Fiskeridirektøren om at  «Ingen fartøy kan starte ny tur eller fiske på økt maksimalkvote uten å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.

  

 Foto: Roar Bjånesøy

Den midlertidige utseilingsstoppen for kystflåten i loddefiske oppheves. +
\ 27.03.2015 \

Loddemottak i påsken

Begrenset mottak for lodde i påskenMottakskapasiteten på de norske sildoljefabrikkene vil være redusert fra nå og til over påske.

 

\ 27.03.2015 \

Ny Ballstadøy på vei hjem

Nye Ballstadøy forlot verftet i Danmark tirsdag og har nå satt kursen nordover. Nybygget til 62 millioner forventes å døpes i påsken i hjemmehavna Ballstad. 

\ 26.03.2015 \

Den midlertidige utseilingsstoppen for kystflåten i loddefiske oppheves.

Pga. at en del fartøyer har trukket seg fra utseiling til loddefiske oppheves den midlertidige stoppen i utseilingen.  Nye båter kan dermed få utseiling, MEN det vises til melding fra Fiskeridirektøren om at      «Ingen fartøy kan starte ny tur eller fiske på økt maksimalkvote uten å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.

\ 27.03.2015 \

FHL blir Sjømat Norge

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) endrer navn til Sjømat Norge.

\ 26.03.2015 \

Inger-Marie Sperre ny FHL-leder

Inger-Marie Sperre fra Ålesund blir dermed FHLs fremste tilligsvalgte. Hun overtar etter Gunnar Domstein som har vært styreleder siden 2011.

\ 27.03.2015 \

Refusjon av innbetalt produktavgift

Nærings- og fiskeridepartementet informerer om produktsavgiftsforskriften som gjelder utenlandske statsborgere som mannskap på norskregistrerte fartøyer.

\ 26.03.2015 \

Ingen vanntrekk ved landing av tobis

Sildelaget har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om 2% vanntrekk også på landing av tobis til mel- og olje anvendelse i tråd med at EU regelverk tillater dette. Men da danske myndigheter ikke etterkommer kravet, vil heller ikke departementet endre sitt regelverk nå.

\ 26.03.2015 \

Økning også på nordsjøsild i 2015

På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2014 økes kvotefaktorene for havfiskeflåten i fisket etter sild i Nordsjøen for 2015. 

\ 26.03.2015 \

Makrelløkning i 2015

Med bakgrunn i gjennomgått kvoteregnskap for 2014 har Fiskeridirektøren økt kvotefaktorene og kvoteenhetene i fisket etter makrell i 2015

Siste fiskerimeldinger

27.03:Endring av grenser som er stengt for loddefiske med ringnot - Fugløybanken og Lopphavet
26.03:Økning i kvotefaktorer i fisket etter sild i Nordsjøen i 2015
26.03:Økning i kvotefaktorer og kvoteenheter i fisket etter makrell
25.03:Økning av maksimalkvote i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2015
24.03:Endring av grensene for området på Lopphavet som er stengt for fiske etter lodde med ringnot (1)
24.03:Økning i maksimalkovten for ringnotgruppen i fisket etter lodde i Barentshavet i 2015
23.03:Endring av grensene for området på Lopphavet som er stengt for fiske etter lodde med ringnot
17.03:Økning av maksimalkvoten for trålgruppens fiske etter lodde i Barentshavet
17.03:Faktorøkning for trålgruppen i loddefisket
16.03:Melding om endring - Fugløybanken og Lopphavet
Fiskerireguleringer 2015

HER finner du Fiskerireguleringer for 2015

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

\ 13.01.2014 \

En oversikt over aktiviteter og møter i 2015. 

Twitter
Facebook