På grunn av det ukentlige servicevinduet kan internettsiden og ekstranettet i perioden 11:15 - 12:00 være ustabilt.
    \  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Kolmuleuke på det jevne i vest og meget positiv oppstart i tobisfisket i norsk sone.

Les mer her: Fiskets gang uke 16 +
\ 20.04.2015 \

Vogntog etter vogntog med fisk til EU

De 1,3 millioner tonnene med sjømat som Norge sender til EU tilsvarer 170 fulle vogntog hver dag. Etterspørselen etter norsk fisk øker, sier fiskeriministeren. 

\ 20.04.2015 \

Fiskets gang uke 16

Kolmuleuke på det jevne i vest og meget positiv oppstart i tobisfisket i norsk sone.

\ 16.04.2015 \

Ny minstepris på tobis til mel- og olje

Markedsprisene for mel og olje er på vei nedover og avsetning fremover ser noe utfordrende ut. Ny minstepris gjeldende fra 16. april er 1,8148 per kg.

\ 16.04.2015 \

Økning på kolmule i Færøysk sone

Delkvoteenheten i færøysk sone for fartøy med kolmuletråltillatelse økes med 300 tonn til 1 720 tonn med virkning fra og med i dag, torsdag 16. april.

\ 16.04.2015 \

Telle sel og hval fra luften

Havforskningsinstituttet og Norut skal samarbeide om bruk av ubemannede fly (droner).

\ 15.04.2015 \

Knapt noen fiskebestander forvaltes i tråd med samspillet de har med andre bestander – lodda er et unntak

Den vesle laksefisken lodde kan utgjøre opptil halvparten av torskens diett, og før fiskerne får sin loddekvote, så settes det av en viss andel lodde til torsken. Det gjør loddefisket til et av verdens få fiskerier hvor det tas direkte hensyn til samspillet med andre bestander i økosystemet.

\ 15.04.2015 \

Tobisfisket åpner i dag i norsk sone

12-15 båter er på tobisfeltene eller på vei dit for å fiske på årets tobiskvote som er satt til 100 000 tonn i norsk sone. 

\ 15.04.2015 \

Debatt om NVG-bestanden

Representanter fra Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening og Sjømat Norge ( tidligere FHL) har i et innlegg publisert i media idag uttrykt bekymring og misnøye med ICES' kvoterådgivning på NVG-silda 

\ 13.04.2015 \

5 fartøy får fiske tobis i forvaltningsområde 4a

Traal, Østanger, Harvest, Mostein og Odd Lundberg var trekt ut 9. april av de 28 fartøyene som var påmeldt for å delta i fisket i dette området. Særlige vilkår for prøvetagning vil gjelde.

Siste fiskerimeldinger

16.04:Økning i delkvoter i fisket etter kolmule i færøysk sone for fartøy med kolmuletråltillatelse
10.04:Økning av delkvotefaktoren i fisket etter kolmule i EU-sonen
07.04:Stopp i ringnotgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2015
01.04:Opphevelse av maksimalkvoten i kystfartøygruppens fiske etter lodde i Barentshavet
31.03:Økning i delkvoter i fisket etter kolmule i færøysonen
27.03:Endring av grenser som er stengt for loddefiske med ringnot - Fugløybanken og Lopphavet
26.03:Økning i kvotefaktorer i fisket etter sild i Nordsjøen i 2015
26.03:Økning i kvotefaktorer og kvoteenheter i fisket etter makrell
25.03:Økning av maksimalkvote i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2015
24.03:Økning i maksimalkovten for ringnotgruppen i fisket etter lodde i Barentshavet i 2015
Fiskerireguleringer 2015

HER finner du Fiskerireguleringer for 2015

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

\ 13.01.2014 \

En oversikt over aktiviteter og møter i 2015. 

Twitter
Facebook