\  KONTAKT OSS  \ SØK  \ ENGLISH  \
EKSTRANETTLOGIN
Logg inn

Vinterens NVG-gytetokt gir ikke noe entydig svar, men mye tyder på at nedgangen i gytebestanden av norsk vårgytende sild kan være noe mindre enn hva de offisielle tallene fra ICES viser. Tallet på 6,2 millioner har en usikkerhet på 19,6%

 

Les mer her: 


Bilde: Inger Hildur

Indeksen for gytebestanden på 6,2 millioner tonn +
\ 03.03.2015 \

Indeksen for gytebestanden på 6,2 millioner tonn

Vinterens NVG-gytetokt gir ikke noe entydig svar, men mye tyder på at nedgangen i gytebestanden av norsk vårgytende sild kan være noe mindre enn hva de offisielle tallene fra ICES viser. Tallet på 6,2 millioner har en usikkerhet på 19,6%.

\ 03.03.2015 \

Anbefaler tre regioner

Fiskeridirektør Liv Holmefjord anbefaler at Fiskeridirektoratet skal ha tre regioner i framtida; region Nord, region Midt og region Sør.

\ 02.03.2015 \

Viktig ny kunnskap om overpumping

Slipping av fangst som metode for «fangstregulering» i fisket med not har i flere år vært et hett tema. Problematikken har vært knyttet til ulik slippepraksis og overlevelsesevnen til fisk som slippes.

\ 02.03.2015 \

Fiskets gang uke 9

Det ble en halvering av kolmulefisket fra forrige uke, noe det dårlige været som har vært denne uken må ta skylden for. Det er mer fart i loddefisket i nord mens NVG-sildefisket trolig er over for denne gang

\ 02.03.2015 \

550 millioner spart i bunkers

Fiskeflåten brukar nesten 400 millionar liter drivstoff i året, i følgje ei oversikt frå ingeniørkonsulent-selskapet Cowi. Med dagens prisnivå utgjer det årlege drivstoffkostnadar på rundt 1,65 milliardar kroner

\ 02.03.2015 \

Forsinket forskningsfartøy

Det avanserte norske polarforskningsfartøyet «Kronprins Haakon» er forsinket med ti måneder fra verftet Fincantieri i Italia. 

\ 02.03.2015 \

Trålen på video

Mange trålrelaterte innovasjoner skal testes når senter for miljøvennlig fangst, CRISP, skal på tokt med forskningsfartøyet "G.O. Sars" fra 1. til 10. mar. En av innovasjonene i CRISP er et kamerasystem som overfører live video fra trål via en kabel til fiskefartøy.

\ 27.02.2015 \

Utseilingsfrist lørdag 7. mars kl 24:00

Fartøy i kystgruppen som etter loddtrekning om rekkefølge har adgang til å delta i loddefisket i Barentshavet i 2015, må ha meldt utseiling til Norges Sildesalgslag senest lørdag 7. mars kl 24.00.

\ 27.02.2015 \

Stor sjømatkonferanse i Bergen

I tre dager, fra 3.- 5 mars, samles over 600 deltagere fra 35 land for North Atlantic Seafood Forum i Bergen. En halv dag er viet et pelagisk seminar og konferansen er blitt en viktig møteplass for mange i industrien. 

Siste j-meldinger

26.02:J-43-2015 Bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova
19.02:J-35-2015 Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
17.02:J-31-2015 Endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
11.02:J-29-2015 Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island 2014 - 2015
05.02:J-27-2015 Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island 2014 - 2015
04.02:J-25-2015 Regulering av fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island 2014 - 2015
04.02:J-26-2015 Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Jan Mayen, Grønland og Island 2014 - 2015
03.02:J-24-2015 Stopp i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2015
30.01:J-160-2014 Fastsettelse av faktor i fisket etter lodde ved Grønland, Jan Mayen og Island 2014-2015
28.01:J-23-2015 Bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven
Fiskerireguleringer 2015

HER finner du Fiskerireguleringer for 2015

 

POOL-ORDNING FOR FØRINGSFARTØY

Fiskeridirektoratet har videreført ordningen for føringsfartøy for låssettingsfiske.

Nedenfor finner du relevante dokumenter:


Oppdatert liste over fartøy i pool-ordningen finner du her: 

 

Regeloversikt med veiledning for låssettingsfiske finner du her:

 

Sjøfartsdirektoratets rundskriv for fiskefartøy som fraktfartøy finner du her:

 

Brev fra Fiskeridirektoratet om ordningen finner du her: 

 

\ Bildearkiv \
\ 12.03.2014 \

Er du og ditt mannskap oppført korrekt i medlemsregisteret i Norges Sildesalgslag? Har du byttet fartøy eller gjort andre endringer? Har du fått nye mannskapsmedlemmer, eller kanskje noen er sluttet? Eller er du blant dem som ennå ikke har registrert fartøyet, øvrige eiere av fartøyet og / eller mannskapet.

\ 13.01.2014 \

En oversikt over aktiviteter og møter i 2015. 

Twitter
Facebook