Meny

Sentrale lover & forskrifter

Nedenfor kan du finne link til lover som er viktige for fiskerinæringen.

Disse linkene går rett inn til Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og andre instanser. Disse blir forandret fra tid til annen på aktuelle sider så det er viktig at en sjekker at en ser på den siste versjonen. 

Havressurslova

Deltakerloven

Deltakerforskriften

Utøvelsesforskriften

Konsesjonsforskriften

Landingsforskriften

Høstingsforskriften

Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar
(Fiskesalslagslova)

Forskrift om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressurser

Forskrift om inndraging av fangst og bruk av inndregne midlar

Forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten